Crna hronika

priznao krivicu

Miralem pokušao izbjeći plaćanje poreza, sada su mu uzeli skoro 30.000 KM i osudili ga uvjetno

16/05/2022
Foto: Screenshot/FTV

Sud je izrekao uvjetnu osudu kojom je optuženom Miralemu Huriću utvrđena kazna zatvora u trajanju od jedne godine

Sud Bosne i Hercegovine, nakon održanog pretresa za razmatranje sporazuma o priznanju krivnje i ročišta za izricanje krivičnopravne sankcije u predmetu Miralem Hurić, donio je presudu kojom je optuženi Hurić oglašen krivim što je počinio produženo krivično djelo porezna utaja ili prevara.

Sud je izrekao uvjetnu osudu kojom je optuženom Miralemu Huriću utvrđena kazna zatvora u trajanju od jedne godine. Istovremeno je određeno da se izrečena kazna neće izvršiti ako optuženi u roku od dvije godine, od dana pravomoćnosti presude, ne počini novo krivično djelo.

Sud je optuženom, kao sporednu, izrekao novčanu kaznu u iznosu od 3.000 KM koju je optuženi dužan platiti u roku od 30 dana od dana pravomoćnosti presude. Ukoliko optuženi, u ostavljenom roku, ne plati navedenu novčanu kaznu, Sud će, u skladu s članom 47. stav 3. KZBiH, istu zamijeniti kaznom zatvora tako što će se za svakih započetih 100 KM novčane kazne odrediti jedan dan zatvora s tim da ne može prekoračiti propisanu kaznu za navedeno djelo.

Na osnovu člana 110. i 111. KZBiH od optuženog Miralema Hurića oduzima se protupravno stečena imovinska korist u iznosu od 28.707,94 KM koju je optuženi u cijelosti izmirio.

Miralem Hurić kriv je što je u toku 2016. i 2019. godine u Živinicama, kao osnivač i odgovorno lice u pravnom licu „Grap Investing“ d.o.o. Živinice, izbjegao plaćanje davanja propisanih poreznim zakonodavstvom BiH ne dajući zahtijevane podatke i pružanjem lažnih podataka o svojim stečenim oporezivim prihodima, a iznos obaveze čije se plaćanje izbjegava prelazi iznos od 10.000, 00 KM. Optuženi nije evidentirao kroz poslovne knjige ostvareni oporezivi promet niti ga je prijavio u podnesenim PDV prijavama Upravi za indirektno oporezivanje (UIO), odnosno nije iskazao izlazni PDV te je na taj način oštećen budžet Bosne i Hercegovine u iznosu od 28.707,94 KM, navodi se u saopćenji iz Suda BiH.

Komentari

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.