EU u fokusu

CSS: Vlasti ignoriraju civilno društvo u procesu EU integracija

05/12/2016

Praksa ignoriranja civilnog društva u procesu EU integracija se, nakon isključivanja predstavnika civilnog društva iz rada Strukturiranog dijaloga o pravosuđu, nastavila i prilikom sastanka Pododbora za pravosuđe, slobodu i sigurnost između Bosne i Hercegovine i Evropske unije (EU).

Iz Centra za sigurnosne studije (CSS) Bosne i Hercegovine ističu da održavanje ovog sastanka bez prisustva predstavnika civilnog društva može predstavljati upozoravajući signal da se ono neće uključiti niti prilikom odgovaranja na upitnik koji će EU dostaviti 9. decembra.

– U periodu u kojem se čine određeni koraci za dobijanje kandidatskog statusa za članstvo u EU, nije prihvatljivo da se organizacije civilnog društva ostavljaju po strani – smatra generalni sekretar CSS-a Denis Hadžović.

On napominje i da se u Izvještaju Evropske komisije o BiH za 2016. godinu izričito navodi da “osnaženo civilno društvo predstavlja ključnu komponentu demokratskog sistema te da bi institucije to trebale prihvatiti i tretirati civilno društvo u skladu s tim”.

Susjedne države, Srbija i Crna Gora, aktivno su uključile civilno društvo u pregovore. Iako Strukturirani dijalog i Pododbor nisu zvanični pregovori, naglašava Hadžović, oni predstavljaju značajne predkorake te je bitno da se obezbijedi učešće građana u ovaj proces kroz civilno društvo, posebno uzimajući u obzir značaj koji Evropska komisija pridaje ulozi civilnog društva u samim pregovorima.

– Pregovaračka poglavlja 23. – reforma pravosuđa i osnovna prava, i 24. – pravda, sloboda i sigurnost, predstavljaju poglavlja koja se zbog svog obima i značaja najčešće prva otvaraju i zadnja zatvaraju – ističe Hadžović.

Isključivanje civilnog društva u ovim ranim fazama stavlja ga u nezavidan položaj te onemogućuje kvalitetno i aktivno djelovanje kada BiH bude u fazi pregovora s EU, saopćeno je iz Centra za sigurnosne studije BiH.

Komentari