EU u fokusu

EU u BiH podržava kampanju “Svako dijete treba porodicu”

05/10/2017

Ambasador Evropske unije Lars-Gunnar Wigemark i šefovi misija EU u Bosni i Hercegovini danas su podržali kampanju “Svako dijete treba porodicu” čiji je cilj podizanje svijesti o položaju djece bez roditeljskog staranja i djece sa poteškoćama u razvoju koja su zbrinuta u institucijama.

Većina djece smještene u institucijama za zbrinjavanje u BiH nisu siročad, a njihovi roditelji su moguće siromašni, socijalno isključeni ili nisu u mogućnosti pružiti neophodan tretman djeci sa poteškoćama u razvoju, navodi se u saopćenju iz Delegacije EU u BiH.

Ističe se da bi odgovarajuća podrška osigurala da većina porodica brine o svojoj djeci ili da je uspostavljena adekvatna hraniteljska ili druga vrsta skrbi u zajednici.

Kampanja poziva donosioce odluka na usvajanje odgovarajuće zakonske regulative kojom bi se pružila adekvatna podrška porodicama s djecom i službama socijalne zaštite, te naglašava činjenicu da je institucionalizacija skuplja od hraniteljstva, kao i štetna po fizički, hormonski, emocionalni i intelektualni razvoj svakog djeteta.

Zaštita i unapređenje prava djeteta jedan je od ciljeva Evropske unije, a EU u BiH pomaže lokalnim vlastima u njihovim naporima da osiguraju jednak pristup pravima i uslugama za sve građane, uključujući djecu, jer porodica nije privilegija, već pravo svakog djeteta.

Kampanju provodi UNICEF u BiH u sklopu projekta “Transformacija institucija zbrinjavanja i prevencija razdvajanja porodica” kojeg finansira Evropska unija.

Komentari

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.