Biznis

Dobri poslovni rezultati

Grupa Triglav ove godine ostvarila rast konsolidovanih bruto premija

18/11/2021

Grupa Triglav usvojila je poslovni plan za godišnju dobit za 2022. godinu

Grupa Triglav je u prvih devet mjeseci ove godine ostvarila rast konsolidovanih bruto premija osiguranja od 10% (1,06 milijardi eura) u odnosu na isti period prošle godine, u upravljanju imovinom klijenata u uzajamnim fondovima i putem individualnog upravljanja, povećala je obim sredstava pod upravljanjem za 21% (na 1,4 milijarde eura). Devetomjesečna dobit Grupe prije oporezivanja iznosi 92,1 milion eura, što je 48 posto više nego u istom periodu prošle godine.

Grupa procjenjuje, da će premašiti prvobitno planiranu godišnju dobit, za koju se očekuje da će do kraja godine iznositi između 115 i 125 miliona eura, s obzirom na predviđene uslove poslovanja. U 2022. godini Grupa Triglav planira povećati obim premija osiguranja na više od 1,4 milijarde eura, dobit prije oporezivanja između 120 i 130 miliona eura i kombinovani količnik ispod 93 posto. Grupa je ažurirala strategiju do 2025. godine, zadržavajući suštinske orijentacije i dalje je nadograđujući.

Dobit prije oporezivanja. Konsolidovana dobit prije oporezivanja Grupe Triglav u prvih devet mjeseci iznosila je 92,1 milion eura, što je 48 posto više nego u istom periodu prošle godine. Dobit od imovinskih osiguranja iznosila je 66,0 miliona eura (rast od 25%), zdravstvenih osiguranja 9,6 miliona eura (rast od 25%), životnog i penzionog osiguranja 10,0 miliona eura (-0,4 miliona eura u prošlogodišnjem uporednom periodu). Dobit od neosiguravajućih društava Grupe dosegla je 6,5 miliona eura (rast od 190%). Predsjednik Uprave Zavarovalnice Triglav Andrej Slapar rekao je: »Uspješno smo poslovali i u trećem kvartalu godine, zahvaljujući cijelom timu od preko 5.200 saradnica i saradnika Grupe Triglav. Ostvarili smo veoma dobre rezultate u osiguravajuće-tehničkom dijelu poslovanja i u upravljanju imovinom klijenata, dok se očekivalo da će na prinose na portfelj osiguranja uticati situacija još uvijek niskih kamatnih stopa. Na osnovu ostvarenih i uzimajući u obzir predviđene uslove poslovanja do kraja godine, očekujemo da će naša godišnja dobit prije oporezivanja biti veća od prvobitno planiranog iznosa između 85 i 95 miliona eura. Procjenjujemo, da će to iznositi između 115 i 125 miliona eura.«

Osiguravajuće-tehnički dio poslovanja. Uz disciplinovano preuzimanje rizika osiguranja i sa fokusom na klijente, Grupa Triglav je u prvih devet mjeseci ove godine ostvarila rast konsolidovane bruto premije od 10% u odnosu na isti period prošle godine (1.056,2 miliona eura). Povećala je premiju na svim tržištima i u sva tri segmenta osiguranja. U Sloveniji je rast iznosio 8 posto, što je 4 postotna boda iznad tržišta, a na tržištima izvan Slovenije 16 posto. Premija imovinskih osiguranja porasla je za 12 posto, premija životnih i penzijskih osiguranja za 9 posto, a premija zdravstvenih osiguranja za jedan posto.

Obim bruto potraživanja odštetnih zahtjeva u visini od 521,6 miliona eura nije značajno odstupio od uporednog perioda prethodne dvije godine. Na to su uticali višegodišnji rast portfelja osiguranja i prirodni događaji masovnih odštenih zahtjeva, koji nisu dostizali ekstremne nivoe u prvih devet mjeseci ove godine. Razmjeri pandemije covid-19 ponovo unose dinamiku u štetni dio poslovanja Grupe Triglav, jer neke vrste osiguranja i dalje pokazuju manju učestalost odštetnih zahtjeva, dok druge imaju povećan iznos odštetnih zahtjeva zbog prošlogodišnjih neuspjeha određenih usluga. Kombinovani količnik imovinskih i zdravstvenih osiguranja Grupe Triglav iznosio je povoljnih 89,3 posto, što je rezultat poboljšanog štetnog količnika. Grupa je na kraju septembra imala 7% više osiguravajuće-tehničkih rezervi (3.235,7 miliona eura) nego na kraju 2020. Član Uprave Zavarovalnice Triglav Uroš Ivanc objasnio je: »Na postignute osiguravajuće-tehničke rezultate dodatno je pozitivno uticala relativno manja učestalost odštetnih zahtjeva i povoljan razvoj rezervi za neriješene odštetne zahtjeve formiranih u prethodnim godinama. Posebno smo ih pažljivo oblikovali prošle godine zbog povećane neizvjesnosti zbog početka pandemije.«

Investicioni portfelj i sredstva klijenata pod upravljanjem. Očekivano, uslovi niske kamatne stope uticali su na prinose na investicioni portfelj Grupe Triglav, koji je iznosio 3.604,2 miliona eura. Njegov sastav se nije bitno mijenjao. Situacija na finansijskim tržištima i neto prilivi pozitivno su uticali na poslovanje društva Triglav Skladi i na obim sredstava klijenata, kojima društvo upravlja u zajedničkim fondovima i kroz individualno upravljanje. Sredstva su dostigla 1.400,1 miliona eura, što je 21 posto više nego na kraju 2020. godine.

Održivi razvoj (ESG). Grupa slijedi svoju Obavezu o održivosti (ESG), koju je usvojila krajem prošle godine. Sistematski integriše ekološke, društvene i upravljačke aspekte održivog razvoja u poslovanje kako strateških aktivnosti Grupe (osiguranje i upravljanje imovinom), tako i u vlastitom djelovanju, uz poboljšanje javnog objavljivanja o ESG grupi.

Grupa Triglav u Federaciji BiH

Triglav Osiguranje, Sarajevo je nastavilo dobro poslovanje. U devet mjeseci 2021. godine bruto fakturisana premija iznosi 46,4 miliona KM (23,7 miliona EUR) što je za 11% više u odnosu na isti period prošle godine, te je više i od rasta tržišta FBiH (8,4%). Premija neživotnih osiguranja iznosi 26 miliona KM (13,3 miliona EUR), i veća je za 2 %, a premija životnih osiguranja iznosi 20,4 miliona KM (10,4 miliona EUR) i veća je za 26% u odnosu na isti period prošle godine. Triglav Osiguranje Sarajevo se nalazi na petoj poziciji na tržištu osiguranja FBiH sa tržišnim udjelom od 9,8%.

»U devet mjeseci ove godine smo nastavili sa dobrim rezultatima, ostvarili smo veći rast od tržišta, na kojem poslujemo. Uprkos otežanim uslovima rada, poslovali smo kontinuirano, pouzdano i fokusirani na klijente. U prilog navedenom ide i naš projekat mjerenja zadovoljstva naših osiguranika, kojim kontinuirano pratimo potrebe naših osiguranika kako bismo unaprijedili i oblikovali proizvode i usluge prema njihovim potrebama.” izjavio je ovom prilikom Edib Galijatović, predsjednik Uprave Triglav Osiguranja, Sarajevo.

Poslovni plan Grupe Triglav za 2022. godinu . Grupa Triglav očekuje, da će se njeno poslovanje u 2022. godini odvijati u nešto poboljšanom, ali još uvijek nestabilnom i neizvjesnom poslovnom okruženju. Najveći rizici i dalje će proizaći iz epidemijske situacije, a tržišta u regionu će ostati vrlo konkurentna i dinamična. U tim okolnostima Grupa planira povećati obim premije osiguranja na više od 1,4 milijarde eura, dobit prije oporezivanja između 120 i 130 miliona eura i povoljan kombinovani količnik ispod 93 posto.

Predsjednik uprave Zavarovalnice Triglav Andrej Slapar rekao je: »Postavili smo sebi ambiciozne ciljeve. Planiramo dalji rast premije na postojećim tržištima regiona kao i na onim tržištima Europske unije na kojima poslujemo po principu slobodnog kretanja usluga, a očekujemo i dobar učinak u aktivnosti upravljanju imovinom klijenata. Zbog rasta portfelja osiguranja i drugih faktora, očekujemo povećanje obima odštetnih zahtjeva, te slične trendove masovnih štetnih događaja kao i prethodnih godina. U 2022. godini očekujemo i povoljan uticaj na razvoj rezervi za neriješene odštetne zahtjeve, koje smo konzervativno formirali prethodnih godina. U poslovanju ćemo obratiti pažnju na racionalizaciju troškova, planiramo povećanje troškova uglavnom u troškovima pridobivanja osiguranja, digitalizacije i ulaganja u informacione tehnologije. Naša politika dividendi ostaje nepromijenjena i nastojat ćemo da dionica Triglava bude profitabilna, sigurna i stabilna investicija za investitore. Kvalitet i ujednačenost iskustva klijenata, koje stječu kod nas na različite načine, i u 2022. godini i dalje će biti osnovna smjernica naših razvojnih aktivnosti. Na kraju, ali ne i najmanje važno, ostaje važno da, kao tim saradnica i saradnika cijele Grupe, sa zajedničkim snagama nadograđujemo kulturu društva, koja je jedan od temelja za daljnji razvoj i postizanje strateških smjernica Triglava.«

Ažurirana strategija Grupe Triglav do 2025. godine1. Grupa ne mijenja suštinske orijentacije postojeće strategije, već ih nadograđuje u pravcu rasta i razvoja i fokusiranja na klijente. U tom cilju nastavlja sa procesom digitalne transformacije i razvoj uslužno orijentisanih poslovnih modela i ekosistema koji se bave međusobno povezanim klijentima. Planirano poslovanje Grupe Triglav, vodeće osiguravajuće- finansijske grupe u regiji Adria, ostaje profitabilno i sigurno. U strateškom periodu planira stopu povrata kapitala od 10% (ROE), a 2025. godine ukupne prihode koji će premašiti 1,6 milijardi eura. Održivom orijentacijom poslovanja Grupa ostaje razvojno orijentisano okruženje za zaposlene, povezano sa partnerima i stabilna, sigurna i isplativa investicija za investitore.

Komentari

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.