Biznis

GIZ

Procjena potencijala za primjenu visoko efikasne kogeneracije

26/09/2019

Navedena studija treba da bude temelj budućeg planiranja svih većih energetskih postrojenja uspostavom obaveza provođenja analize troškova i koristi kod projektovanja ovakvih sistema, odnosno analize troškovne opravdanosti za sva postrojenja većih snaga

Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) kroz projekat „Poticanje energetske efikasnosti u BiH“, a u okviru „VII Savjetovanja o energetici u BiH – 7E“, koje biti održano 26. i 27. septembra u Sarajevu, organizuje sesiju o temi „Procjena potencijala za primjenu visoko efikasne kogeneracije i hlađenja i grijanja u Bosni i Hercegovini“.

Cilj sesije je upoznati učesnike s rezultatima studije koja, prvi put u BiH, sveobuhvatno analizira stanje postojećih sistema centralnih grijanja u BiH i procijenjuje potencijale za primjenu visoko efikasne kogeneracije i sistema koji koriste otpadnu toplotu i korištenje obnovljivih izvora energije u BiH.

Projekat je rezultirao mapiranjem potencijala na nivou države, kao i na nivou općina, gradova s najvećim potencijalom. Za sve gradove, općine koje su bile predmet analize određeni su nivelirani troškovi energije, te potencijali za širenja postojećih i/ili izgradnje novih sistema daljinskog grijanja.

Panel diskusija između predstavnika vlasti, toplana, domaćih eksperata, investitora i međunarodnih organizacija, na osnovu pozdanih podataka iz Studije ponudit će preporuke koje mogu poslužiti na putu savremenog razvoja ovog izuzetno važnog sektora za BiH.

– Za područja potencijalnog interesa za eksploataciju centraliziranih sistema i visokoefikasne kogeneracije urađene su i detaljne GIS (Geografski informacioni sistem) mape za 45 općina koje su važan izvor podataka za sve daljnje analize – navodi organizator.

Navedena studija treba da bude temelj budućeg planiranja svih većih energetskih postrojenja uspostavom obaveza provođenja analize troškova i koristi kod projektovanja ovakvih sistema, odnosno analize troškovne opravdanosti za sva postrojenja većih snaga.

Komentari

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.