Biznis

SOFS

Stalni odbor za finansijsku stabilnost BiH: Potvrđena sigurnost bankarskog sektora

18/03/2020

Banke su spremne uvesti moratorij na otplatu kreditnih zaduženja za fizička i pravna lica uz donošenje relevantne regulative

Analiza stanja finansijskog sektora u Bosni i Hercegovini i uticaja situacije uzrokovane pandemijom korona virusa bila je tema vanrednog sastanka Stalnog odbora za finansijsku stabilnost Bosne i Hercegovine (SOFS) održanog danas u Centralnoj banci BiH, prenosi Anadolu Agency (AA).

Članovi SOFS-a su razmijenili dostupne informacije o funkcionisanju finansijskog sektora BiH.

Potvrđena je sigurnost, likvidnost i kapitaliziranost bankarskog sektora u Bosni i Hercegovini. Banke mogu izvršiti sve zahtjeve svojih deponenata, uključujući i zahtjeve za podizanjem gotovog novca, i uz uvažavanje okolnosti u kojima se poslovanje trenutno odvija, održaće kontinuitet poslovanja u skladu s potrebama građana i privrede.

U provođenju opštih mjera preporučenih od nadležnih institucija na očuvanju zdravlja građana, sugeriše se da se, gdje je to god moguće, koriste dostupne usluge elektronskog plaćanja putem mobilnih uređaja ili putem računara (e-banking i m-banking).

Na sastanku su također razmatrane mjere koje institucije, članice SOFS-a, mogu preduzeti u okviru svojih nadležnosti i u postojećem zakonodavnom okviru u cilju koordinisanog djelovanja na očuvanju finansijske stabilnosti u zemlji.

CBBiH na raspolaganju ima mogućnost smanjenja stope obavezne rezerve, ukoliko se za tim ukaže potreba. Također, osiguraće neometano funkcionisanje platnog sistema u zemlji i prometa s inostranstvom, snabdijevanjem gotovim novcem za sve komercijalne banke u BiH.

Podsjetili su da Agencija za osiguranje depozita BiH garantuje za depozite na računima u komercijalnim bankama do 50.000 KM.

Entitetske agencije za bankarstvo pripremaju podzakonske akte kojima će posebno prilagoditi upravljanje nastalim rizicima i davanjem pogodnosti građanima i pravnim licima kod servisiranja obaveza prema bankama. Također, banke su spremne uvesti moratorij na otplatu kreditnih zaduženja za fizička i pravna lica uz donošenje relevantne regulative. Svaka pojedinačna institucija će o konkretnim mjerama koje preduzme blagovremeno obavijestiti javnost.

Sastanku, koji je održan u Sarajevu, pored guvernera CBBiH Senada Softića, koji je predsjedavao, prisustvovali su ministar finansija i trezora BiH Vjekoslav Bevanda, ministrica finansija FBiH Jelka Milićević, ministrica finansija RS Zora Vidović, direktor Agencije za bankarstvo RS Rade Rastoka, zamjenik direktora Agencije za bankarstvo FBiH Dubravka Bošnjak, direktor Agencije za osiguranje depozita BiH Krešimir Šoljić i direktor Udruženja banaka BiH Berislav Kutle.

Komentari

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.