Biznis

U prvom polugodištu u BiH za osam posto povećan broj turista

24/08/2016

Bosnu i Hercegovinu je u prvih šest mjeseci ove godine posjetio 505.991 turist, što je više za osam posto u odnosu na isti period prošle godine.

Prema podacima Agencije za statistiku BiH, turisti su u spomenutom periodu ostvarili 1.016.778 noćenja, što je više za 6,9 posto.

Broj noćenja domaćih turista viši je za 0,8 posto, a stranih za 10,4 posto. U ukupno ostvarenom broju noćenja, učešće domaćih turista je 34,1 posto, a stranih 65,9 posto.

U strukturi noćenja stranih turista najviše noćenja u prvih šest mjeseci ove godine ostvarili su turisti iz Hrvatske (14,5 posto), Turske (11,1 posto), Srbije (10,9 posto), Italije (6,3 posto) i Slovenije (6,1 posto), dok su turisti iz ostalih zemalja ostvarili 51,1 posto noćenja.

Što se tiče dužine boravka stranih turista u BiH, na prvom mjestu je Južnoafrička Republika (5,6 noći), zatim Irska sa 3,7, Kuvajt sa 3,1 i Malta sa tri noći.

Komentari