Specijalna zbirka

NUBBiH u Splitu predstavila Poljičke isprave I i II iz zbirke čuvenog kolekcionara

nubbih
Foto: NUBBiH
Predstavljanje knjige „Poljičke isprave I“ i „Poljičke isprave II“ iz zbirke Aleksandra Poljanića

Akademik Radoslav Tomić je istakao značaj projekta za kulturno naslijeđe, sa akcentom na Poljičku kolekciju koja se čuva u NUBBiH.

Nacionalna i uiverzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine je u Zavodu za znanstveni i umjetnički rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Splitu, predstavila knjige „Poljičke isprave I“ i „Poljičke isprave II“, iz zbirke Aleksandra Poljanića.

Prvi i drugi tom Poljičkih isprava iz zbirke čuvenoga kolekcionara Aleksandra Poljanića koja se čuva u Specijalnoj zbirci NUBBiH u Sarajevu priredio je, transkribirao i transliterirao Mehmed Kardaš.

Akademik Radoslav Tomić je istakao značaj projekta za kulturno naslijeđe, sa akcentom na Poljičku kolekciju koja se čuva u NUBBiH.

Do sada, Nacionalna biblioteka BiH je objavila nekoliko publikacija koje promoviraju fondove Arhivske kolekcije, a u kojoj se nalaze i Poljičke isprave, kroz projekte objedinjavanja građe i predstavljanje tematskih cjelina kao što su publikacija o Jovanu Kršiću, Silviju Strahimiru Kranjčeviću, Mehmed-begu Kapetanoviću Ljubušaku, saopćeno je iz NUBBiH.