Kultura

Ministarstvo civilnih poslova

U pripremi mišljenje o inicijativi Vlade KS za sedam ustanova kulture

12/10/2020

Vlada KS je još početkom jula ove godine izrazila spremnost da preuzme finansiranje sedam ustanova kulture sve dok njihov status ne bude trajno riješen na državnom nivou

Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine uputilo je na adrese svih ministarstava nadležnih za pitanja kulture na nivou kantona i entiteta dopis u kojem traži njihovo mišljenje o inicijativi Vlade Kantona Sarajevo, a koja se odnosi na odobravanje Kantonu privremenog upravljanja, rukovođenja i nadzora nad radom sedam ustanova kulture od državnog značaja.

Kako se navodi u dopisu, mišljenja nadležnih kantonalnih i entitetskih ministarstva su neophodna za pripremu mišljenja Ministarstva civilnih poslova, s obzirom na to da po Ustavu kultura nije izričito povjerena institucijama Bosne i Hercegovine.

Vlada KS je još početkom jula ove godine izrazila spremnost da preuzme finansiranje sedam ustanova kulture sve dok njihov status ne bude trajno riješen na državnom nivou.

Ministar kulture i sporta KS Kenan Alikadić ističe da je izrada mišljenja od Ministarstva civilnih poslova posljednji korak koji prethodi odluci Vijeća ministara o privremenom ustupanju nadležnosti nad ovim ustanovama Kantonu Sarajevo, te da bi se uskoro mogao očekivati završetak višedecenijske borbe za bosanskohercegovačku kulturu i njene čuvare.

– Spremni smo da odmah nakon odluke Vijeća ministara imenujemo upravljačke strukture. Već smo obezbijedili budžetska sredstva da pokrenemo finansiranje svih sedam ustanova i na taj način omogućimo redovnu isplatu plata kulturnim radnicima, ali i pokretanje određenih projekata. Tokom ove sedmice kontaktirat ću sve institucije na čije je adrese upućen dopis Ministarstva civilnih poslova i zatražit ću da se što hitnije očituju po ovom pitanju. Nadam se da će nam kolege iz drugih kantona i entiteta izaći u susreti i da će nam pomoći da se ovaj proces konačno okonča – poručio je ministar Alikadić, saopćeno je iz Službe za protokol i press KS.

Komentari

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.