BiH

Ministarstvo pravde BiH

BiH skinuta s liste visokorizičnih zemalja za pranje novca i finansiranje terorističkih aktivnosti

09/07/2020

Evropska komisija je prepoznala napredak i poduzete mjere u ovoj oblasti koji je BiH ostvarila u proteklom razdoblju

Bosna i Hercegovina od danas službeno nije na EU listi visokorizičnih trećih zemalja sa strateškim nedostatcima u svojem režimu sprečavanja pranja novca i borbe protiv financiranja terorizma koji predstavljaju znatnu prijetnju finansijskom sistemu Unije, javlja Anadolu Agency (AA).

Kako navode iz Ministarstva pravde BiH, na snagu je stupila Delegirana uredba Komisije od 7. maja 2020. godine, kojom je revidirana lista visokorizičnih trećih zemalja. Revidirana lista je u većoj mjeri usklađena i s listom FATF-a.

“Evropska komisija je prepoznala napredak i poduzete mjere u ovoj oblasti koji je BiH ostvarila u proteklom razdoblju, te je zaključila da u ovoj fazi, prema dostupnim informacijama Bosna i Hercegovina nema strateške nedostatke u režimu sprečavanja pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti. Komisija će nastaviti pratiti djelotvornu provedbu takvih mjera. Ministarstvo pravde BiH je kroz svoj rad u proteklih nekoliko godina dalo značajan doprinos jačanju sustava sprečavanja pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti, posebice kroz ključne izmjene i dopune krivičnog zakonodavstva BiH i kroz izmjene i dopune Zakona o udrugama i fondacijama BiH”, naglašavaju iz Ministarstva pravde BiH.

Nadalje, navode, u periodu 2016.-2018. godina Ministarstvo pravde BiH je učestvovalo u Radnoj grupi sa osam podgrupa (čiji su članovi bili predstavnici institucija sa državnog nivoa, nivoa entiteta i Brčko distrikta), a koja je provela nacionalnu procjenu rizika od pranja novca i finansiranje terorizma pod pokroviteljstvom Svjetske banke.

“Bitno je naglasiti da je i zajedno sa EU Ministarstvo pravde BiH kroz projekat ‘Izgradnja kapaciteta državnih institucija za vođenje dijaloga o javnoj politici sa civilnim društvom’ (projekat CBGI) uspostavilo e-registar, a sve ovo je u konačnici doprinjelo ispunjavanju uslova za skidanje BiH s FATF-ove sive liste rizičnih zemalja, a od danas i EU liste”, naglašavaju iz Ministarstva pravde BIH.

Komentari

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.