BiH

Bukvarević: Otvoreni smo za razgovore

12/06/2017

Radi rješavanja najtežih socijalnih statusnih pitanja boraca sutra će se u Vladi Federacije BiH sastati predstavnici Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambenooslobodilačkog rata i Koordinacije boračkih udruženja da bi razgovarali o sporazumu Vlade i boračkih organizacija o očuvanju dostignutog obima finansijskih sredstava na poziciji resornog ministarstva.

Najavio je to federalni ministar Salko Bukvarević na današnjoj pres-konfereciji u Vladi FBiH pojašnjavajući da je cilj postizanja sporazuma da se “na poziciji resornog ministarstva finansijska sredstva u narednih pet godina ne umanjuju, a da iz svih sredstava, koje imamo kao uštedu na godišnjem nivou od 6 do 7 miliona KM preusmjeri na poziciju transfer za rješavanje socijalno statusnih pitanja”.

– Na prvom mjestu tu bi bili demobilisani borci koji imaju više do 60 godina i nemaju nikakavih drugih primanja – kazao je Bukvarević.

Ministarstvo će sutra predložiti da navedeni sporazum ponovo dođe na dnevni red sjednice Vlade FBiH, na kojoj pri prvom čitanju ovog akta su ministri iz HDZ-a bili protiv, a ministri iz SBB-a ostali suzdržani.

– Očekujemo na sutrašnjem sastanku da vidimo koje su tu primjedbe i da li ih možemo popraviti u sporazumu – istakao je Bukvarević, koji smatra da je prihvatanje sporazuma jedino realno moguće rješenje da se sredstva koja ostaju na poziciji resornog ministarstva preusmjere prema najtežim socijalno statusnim pitanjima ili prema onim kategorijama kojima treba pomoći.

Uzimajući u obzir da Federacija na godišnjem nivou izdvaja 570 miliona KM za boračku kategoriju i da se taj iznos ne može povećavati naglašava da se mogu “samo tražiti određena sredstva unutar te pozicije i prerasporediti prema demobilisanim borcima i drugim boračkim kategorijama”.

Ovaj sporazum je definirao da predstavnici boračkih organizacija predlože koje su to kategorije koje su najugroženije i prema kojima će se svake godine vršiti transferiranje novca. Tekst Sporazuma usaglašen je s koordinacijom boračkih organizacija Armije BiH i HVO-a.

– Sporazumom je predviđeno da Vlada svake godine donese odluku o raspodjeli tih sredstava na prijedlog boračkih udruženja. Smatramo da je to izlaz i rješenje jer Zakon o pravima demobilisanih boraca ne može da prođe proceduru i da dobije saglasnost Federalnog ministarstva finansija. Vrijeme prolazi, a ljudi su u stanju socijalne potrebe, među kojima su i demobilisani borci koji danas protestuju ispred Vlade – rekao je Bukvarević.

Ujedno resorni ministar poručio je demobilisanim boraca iz Tuzlanskog kantona, koji su prije nekoliko dana pješke krenuli u Sarajevo i stigli ispred zgrade Vlade FBiH da su predstavnici ministarstva otvoreni za razgovore.

– Usvojen je njihov zahtjev da se u zakonu o osnovnim pravima branilaca definira uspostava registra branilaca i objava registra branilaca i registra korisnika. Od 1. januara imamo uspostavljen registar korisnika od 95.000. Drugi korak ka uspostavi registra branilaca predstavlja zakonska izmjena, koju je utvrdila Vlada i uputila Parlamentu FBiH – kazao je Bukvarević.

Također, kroz zakonsko rješenje, naglasio je, da se mora definisati i uspostavljanje jedinstvene boračke organizacije, što je jedan od zahtjeva boraca koji danas protestuju ispred Vlade.

Osim toga, Ministarstvo je podržalo i inicijativu da se usvoji zakon o boračkim udruženjima od posebnog društvenog značaja, koji je usvojen u formi nacrta u oba doma Parlamenta FBiH.

– Upravo je danas obavljena javna rasprava u Orašju, te ostaje još u Sarajevu. Na taj način završit će se javne rasprave do 30. juna o ovom zakonu, koji bi trebao definisati reprezentativnost onih koji predstavljaju borce – rekao je Bukvarević na pres-konferenciji u Vladi FBiH.

Komentari

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.