najavljene padavine

Civilna zaštita izdala upozorenje: Evo kojim dijelovima BiH prijete poplave

Foto: Screenshot/FTV
Poplave u USK

Kantonalna uprava Civilne zaštite upozorava na potencijalnu opasnost od bujičnih poplava, između ostalog u slivu rijeke Bosne

Prema obavještenjima o prognozi vanrednog hidrološkog stanja Agencije za vodno područje rijeke Save za period od 23.09. do 25.09.2023. godine, usljed očekivanih novih značajnijih kišnih padavina prognoziran je porast vodostaja na cijelom vodnom području rijeke Save u Federaciji BiH, saopćila je Civilna zaštita Kantona Sarajevo.

Kantonalna uprava Civilne zaštite upozorava na potencijalnu opasnost od bujičnih poplava, između ostalog u slivu rijeke Bosne.

Vanredno hidrološko stanje

-Kako je za naredne dane prognozirano vanredno hidrološko stanje, posebno na području gornjeg i srednjeg dijela sliva Bosne, preporučujemo svim pravnim i fizičkim licima da preventivno, radi zaštite zdravlja i života ljudi te materijalnih i kulturnih dobara, ODMAH u skladu sa svojim nadležnostima, kao i obavezama koje su im propisane Zakonom o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća, preduzmu neophodne preventivne mjere zaštite od poplava (pripreme adekvatne snage i materijalno-tehnička sredstava za brzi odgovor na najavljene moguće bujične poplave).

Na taj način će biti stvorene pretpostavke za efikasnije i brže reagovanje svih subjekata sistema zaštite i spašavanja u sveobuhvatnom odgovoru na potencijalne izazove i prijetnje od poplava, a samim tim će biti izbjegnute velike materijalne štete, kao i moguće povrede i ljudske žrtve – citat je iz saopćenja.

Civilna zaštita posebno apeluje općinskim službama Civilne zaštite s područja Kantona Sarajevo da kontinuirano obilaze najugroženija područja od poplava i odmah stave njihove organizovane snage zaštite i spašavanja u stanje pripravnosti kako bi bile spremne kao snage prvog odgovora da u skladu s nadležnostima i obavezama po planovima zaštite i spašavanja reaguju na potencijalno moguće obilne kišne padavine na području svojih općina.

Napominju da su navedeni subjekti dužni odmah, kada primijete ili saznaju za neku opasnost ili pojavu koja može dovesti do nastanka prirodne i druge nesreće, sve podatke o tome dostave Kantonalnom operativnom centru Civilne zaštite na tel. broj 121 koji radi neprekidno 24 sata svakog dana, navedeno je u Upozorenju Kantonalne uprave Civilne zaštite fizičkim i pravnim licima u Kantonu Sarajevo.