BiH

potvrđena prvostepena presuda

Dušanu Ćulibrku 20 godina zatvora za ratni zločin, učestvovao je u ubistvu 51 civila

26/01/2023

Na području općine Bosanska Krupa, postupao je suprotno pravilima međunarodnog humanitarnog prava, pri tome kršeći odredbe Ženevske konvencije, na način da je, kao saizvršitelj, učestvovao u ubistvu 51 civila bošnjačke i hrvatske nacionalnosti, saopćeno je iz Suda BiH

Vijeće Apelacionog odjeljenja Suda Bosne i Hercegovine donijelo je drugostepenu presudu u predmetu Dušan Ćulibrk, kojom je kao neosnovana odbijena žalba branitelja optuženog Ćulibrka i potvrđena prvostepena presuda od 15. avgusta 2022. godine.

Prvostepenom presudom Suda Bosne i Hercegovine optuženi Dušan Ćulibrk oglašen je krivim da je počinio krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva, te mu je izrečena kazna zatvora u trajanju od 20 godina. Istom presudom određeno je da se vrijeme koje je optuženi proveo u pritvoru, od 14.2.2022. do 21.3.2022. godine, kao i od 15.8.2022. godine pa nadalje, uračunava u izrečenu kaznu zatvora.

Optuženi je oglašen krivim što je u toku ratnog stanja u Bosni i Hercegovini, za vrijeme oružanog sukoba između vojske i policije Srpske Republike BiH, a potom Republike Srpske i Armije Republike Bosne i Hercegovine, u općini Bosanska Krupa, u periodu od jula do septembra 1992. godine, u svojstvu pripadnika rezervnog sastava policije pri Stanici javne bezbjednosti Bosanska Krupa, na području općine Bosanska Krupa, postupao suprotno pravilima međunarodnog humanitarnog prava, pri tome kršeći odredbe Ženevske konvencije, na način da je, kao saizvršitelj, učestvovao u ubistvu 51 civila bošnjačke i hrvatske nacionalnosti, saopćeno je iz Suda BiH.

Protiv ove presude nije dozvoljena žalba.

Komentari

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.