BiH

Hitno usvojiti novi zakon o zaštiti od nasilja u porodici u FBiH

07/12/2017

Predstavnici nevladinih organizacija Sarajevski otvoreni centar i Medica Zenica danas su na pres-konferenciji ispred zgrade Parlamenta Federacije BiH još jednom skrenule pažnju na, kako su naveli, dugogodišnji problem u FBiH u vezi sa zakonom o zaštiti od nasilja u porodici.

Predstavnica Sarajevskog otvorenog centra i koordinatorica programa prava žena Maida Zagorac kazala je da je ovaj zakon usvojen 2013. godine, a propisuje određane mjere za finasiranje sigurnih kuća u FBiH, kojih trenutno ima pet.

-Ono što taj zakon propisuje je finasiranje sigurnih kuća u omjeru 70 posto iz budžata FBiH i 30 posto iz budežata kantona. FBiH i kantoni nikada nisu izdvajali dovoljno sredstava za finansiranje sigurnih kuća. Tokom 2015. godine Vlada FBiH je utvrdila da član koji se odnosi na finansiranje rada nije dovoljno jasan, zbog čega se pristupilo izmjenama i dopunama ovog zakona – pojasnila je Zagorac.

Navodi da je Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti od nasilja u porodici FBiH tokom 2016. godine upućen u javnu raspravu, ali da je za organizacije civilnog društva taj nacrt bio naprihvatljiv, zbog čega su iskoristile svoje pravo i tokom javne rasprave dostavile svoje alternativno rješenje.

– Nakon završetka javne rasprave, zbog nesaglasnosti dva kantona s odredbama ovog nacrta, dalji proces je stao, a sudbina žena i djece žrtava nasilja i preostalih sigurnih kuća u Federaciji BiH ostala je neizvjesna, iako istraživanja pokazuju da više od 52 posto žena u BiH trpi neki oblik rodno zasnovanog nasilja – ističe Zagorac.

Iz ove dvije organizacije apeliraju na nadležne institucije da što hitnije usvoje novi, za njih prihvatljiv, zakon o zaštiti od nasilja u porodici FBiH i time ispune obaveze koje nalaže Istanbulska konvencija.

Zagorac je i pitala “koliko još žena i djece treba da pretrpi nasilje da bi Federacija BiH preuzela odgovornost i finansirala sigurne kuće u onom omjeru koji zakon propisuje te do kada će nadležne institucije negirati ovaj problem”.

Komentari

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.