BiH

"djelatnost od javnog interesa"

Iz UPKP FBiH uputili tri zahtjeva Elektroprivredi BiH i nadležnima

02/02/2022

Nakon velikog pritiska brojnih privrednih subjekata u FBiH, među koje se svrstavaju i javna komunalna preduzeća u FBiH, iz JP „Elektroprivreda BiH“ su precizirali i izjavili da se radi o periodu 01.01-06.01.2022. godine, odnosno kupcima koji nisu prihvatili ponudu za tržišno snabdijevanje ili nisu tražili dostavu iste do 31.12.2021. godine

Ranije smo upoznali javnost i nadležne institucije sa problematikom povećanja cijena električne energije u FBiH, kao i mogućim negativnim posljedicama povećanja cijena električne energije na rad i funkcionisanje javnih komunalnih preduzeća, naših članica. Ovakvim postupanjem JP „Elektroprivreda BiH“ direktno krši odluke najvišeg zakonodavnog tijela u Federaciji Bosne i Hercegovine – Parlamenta FBiH i odredbe dopune zakona koje su donijeli poslanici i delegati oba doma Federalnog parlamenta, stoji u saopštenju Udruženje preduzeća komunalne privrede u FBiH koje u nastavku prenosimo u cijelosti.

– Naime, JP „Elektroprivreda BiH“ je kupcima koji nisu potpisali Ugovor o tržišnom snabdijevanju, ili nisu prihvatili, ili nisu zahtijevali ponudu za tržišno snabdijevanje do 31.12.2021. godine, ponudila ugovore za isporuku električne energije po cijenama rezervnog snabdjevanja za period od 01.01.2022.god, najduže 60 dana. Međutim, ugovori o rezervnom snabdijevanju sadrže enormno visoke cijene, što opet predstavlja udar na budžete, prevashodno vodovodnih preduzeća i toplana, ali i ostalih komunalnih preduzeća i otežava njihovo poslovanje.

Nakon velikog pritiska brojnih privrednih subjekata u FBiH, među koje se svrstavaju i javna komunalna preduzeća u FBiH, iz JP „Elektroprivreda BiH“ su precizirali i izjavili da se radi o periodu 01.01-06.01.2022. godine, odnosno kupcima koji nisu prihvatili ponudu za tržišno snabdijevanje ili nisu tražili dostavu iste do 31.12.2021. godine, a kojima će se električna energija, za period 01.01-06.01.2022. godine obračunavati po cijenama Javnog snabdjevača, odnosno cijenama za rezervno snabdijevanje ili univerzalnu uslugu, ovisno o pravima u skladu sa zakonskim odredbama koje tretiraju predmetnu oblast.

I dalje smo na stanovištu da JP „Elektroprivreda BiH“ treba primjeniti Odluku o ograničavanju povećanja cijena snabdijevanja električnom energijom (Službene novine Federacije BiH, broj: 3/22), kojom je regulisano da povećanje cijena snabdijevanja električnom energijom za kvalifikovanog kupca može da bude do 20% maksimalno u odnosu na prethodnu godinu, to znači da u ponuđenim ugovorima o snabdijevanju električnom energijom povećanje cijene ne bi smjelo biti veće od 20% u odnosu na prethodnu godinu.

Zbog ovakvog stava JP „Elektroprivreda BiH“ su ponovno odražani sastanci upravljačkih struktura javnih komunalnih preduzeća, na kojima su usvojeni sljedeći zaključci:

Da JP „Elektroprivreda BIH“ stornira sve dostavljene ugovore o rezervnom snabdijevanju električnom energijom;

Da JP „Elektroprivreda BIH“ do dana stupanja na snagu Odluke o ograničavanju povećanja cijena snabdijevanja električnom energijom, obračun električne energije vrši po tarifi iz 2021. godine;

Da se javna komunalna preduzeća odrede kao posebna kategorija potrošača, u smislu utvrđivanja niže tarife, jer se radi o neprofitabilnim preduzećima, koja obavljaju djelatnost od opšteg javnog značaja, te da povećanje cijene za 2022.g. bude do maksimalno 10%, jer bi veće povećanje neminovno dovelo do povećanja cijena pitke vode i odvodnje i prečišćavanja otpadnih voda, kao i toplana, a na teret građana.

Još jednom upozoravamo da je pružanje komunalnih usluga djelatnost od javnog interesa, u cilju zadovoljavanja urbanog civilizacijskog društva, koje su nezamjenjiv uslov života i rada građana, te državnih i drugih institucija, a što je regulisano zakonima o komunalnim djelatnostima u svim kantonima i općinama u FBiH.
Poremećaj pružanja komunalnih usluga će u potpunosti ugroziti život i rad građana i nedopustivo je da JKP, a naročito vodovodna preduzeća i toplane budu u situaciji da obustave svoj rad.

Navedeni zaključci su dostavljeni: Premijeru Vladi FBiH, Ministru Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, JP „Elektroprivreda BiH“ i Regulatornoj komisiji za energiju u FBiH-FERK, sa zahtjevom da poduzmu sve mjere koje stoje na raspolaganju, kako bi se konačno pravilno primjenila Odluka o ograničavanju povećanja cijena snabdijevanja električnom energijom i zaštitila vodovodna preduzeća, toplane, kao i sva komunalna privreda u FBiH, poručili su.

Komentari

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.