BiH

Sjednica vijeća

Jankoviću i Langeru priznanje “Počasni građanin Grada Sarajeva”

24/02/2021

Na sjednici je usvojena Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o pečatima i žigovima Grada Sarajeva

Gradsko vijeće Sarajeva danas je na sjednici donijelo odluku da se Zoranu Jankoviću dodijeli priznanje “Počasni građanin Grada Sarajeva”, a isto priznanje se posthumno dodjeljuje i Alexanderu Langeru.

Također je odlučeno da se dr. Dunji Latifić – Jasnič dodijeli priznanje “Plaketa Grada Sarajeva”, a Ausiliji Inaudi nagrada “Graham Bamford”.

Dobitnici priznanja i nagrade će se promovirati, a povelje, odnosno diplome će im uručiti gradonačelnik i predsjedavajući Gradskog vijeća na Svečanoj sjednici Gradskog vijeća Grada Sarajeva.

Na sjednici je usvojena Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o pečatima i žigovima Grada Sarajeva.

Gradski vijećnici su usvojili Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o pristupanju izradi Regulacionog plana Centar Novo Sarajevo.

Naime, u skladu s Odlukom o privremenim mjerama zaštite ventilacionih koridora utvrđenih u „Studiji o urbanim ventilacionim koridorima i uticaju visokih zgrada“, a u skladu sa Zaključkom Vlade Kantona Sarajevo i Zaključkom Skupštine KS, propisano je da je Grad dužan da u roku od šest mjeseci pokrene postupke usklađivanja regulacionih planova čiji obuhvati ulaze u obuhvat ventilacionih koridora utvrđenih Studijom.

Usvojena je i Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o pristupanju izradi Regulacionog plana „Gornje Telalovo Polje I“. Uvažavajući činjenicu da je donošenje Regulacionog plana “Gornje Telalovo Polje I” prema programskim aktivnostima planirano u 2022. godini, donošenjem ove Odluke, odnosno izuzimanje iz režima zabrane građenja lokaliteta u svrhu izgradnje nacionalnog stadiona s pratećim sadržajima, omogućava se postupak upravnog rješavanja i stvaranje preduslova za bržu realizaciju navedenog projekta, saopćeno je iz Gradskog vijeća Sarajeva.

Komentari

Autor: Fena

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.