Blok 7

Kinezi nastavljaju ucjenjivati „nemoćnu“ Elektroprivredu BiH?!

blok 7 elektroprivreda bih
FOTO: D. Begović

Kineski konzorcij koji je trebao graditi Termoelektranu u Tuzli 7. septembra poslao „ili-ili“ odgovor. Nejasno je zašto EPBiH nije postupila po tački 18.5 ugovora

Totalni fijasko u vezi s izgradnjom Bloka 7 – Termoelektrane u Tuzli, koji je najavljivan kao kapitalni projekat, a čija izgradnja još nije započela, poprimio je novu dimenziju. Iako je konstatovano da je ovaj projekat propao još 2021. godine, Elektroprivreda BiH je u januaru, zatim u aprilu, te u julu ove godine slala čak tri „opomene“ kineskom konzorciju koji je trebao graditi ovu termoelektranu pred raskid ugovora?!

Posljednji odgovor su od kineskog konzorcija China Gezhouba Company Limited Peking – Lider i China Energy Engineering Group Guangdong Electric Power Design Institute Co. Ltd, kako otkrivaju nalazi federalnih revizora, dobili 7. septembra.

Dva načina rješenja

U njemu su naveli kako smatraju da postoji samo dva načina rješenja i to: postići dogovor o tome kako sporazumno raskinuti ugovor i nositi se sa njegovim posljedicama ili da naručilac (EP BIH) odobri dobavljača kotlova koji ispunjava sve uslove postavljene tenderskom dokumentacijom te predlaže da se projekat izgradnje Bloka 7 zamijeni potpuno drugim projektom i to na način da se preusmjeri na obnovljive izvore energije.

Revizori su konstatovali kako EPBiH ostaje pri zaključenom ugovoru koji je potpisan davne 2014. godine. Iako nije izgrađen ni kvadrati metar termoelektrane, kako je konstatovano u dokumentu revizora, do sada je na izgradnju Bloka 7 TE Tuzla EP BiH već izvršila ulaganja i to u iznosu od 94.530.543 KM, zatim platila je avans u iznosu od 211.917.603 KM i kreditno se zadužilo kod stranih i domaćih banaka u ukupnom iznosu od 1.342.144.929 KM,

-Potrebno je da organi upravljanja Društva, kao nosioci aktivnosti i ugovorne strane, nastave poduzimati potrebne aktivnosti na rješavanju statusa ovog ulaganja u cilju zaštite interesa Društva i realizacije ulaganja, jer nepravovremeno donošenje odluka može rezultirati dodatnim troškovima za Društvo – konstatovali su revizori.

Fokus je u više navrata pisao o situaciji u vezi sa Blok 7 u mandatu prethodnih vlasti FBiH, a koji je postao nešto poput zarobljenog projekta.

Aktuelni saziv Vlade FBiH na čelu sa premijerom Nerminom Nikšićem imenovan je 28. aprila. Dan ranije EP BiH je slala drugu opomenu Kinezima, dok je 27. jula, dakle u mandatu nove Vlade FBiH ali starog direktora Admira Andelije slala i treću opomenu Kinezima.

Faksimil nalaza revizora

Novi direktor EPBiH Sanel Buljubašić (SDP) imenovan je 2. augusta i on je nedavno, 7. septembra zaprimio posljednji odgovor kineskog konzorcija.

Kao što je poznato, 13. 8. 2020. godine podizvođač radova General Electric Steam Power Switzerland GmbH odbio je izvođenje ugovora o isporuci kotla, turbine i generatora i obavijestio je EPBiH da napušta djelatnost proizvodnje novih objekata za proizvodnju električne energije na ugalj.

Bankarska garancija

Kineski konzorcij kao izvođač radova je još 23. 10. 2020. godine obavijestio Društvo o procjeni da mu je za rješenje nastalog problema potrebno dodatnih devet mjeseci. Problem nije riješen, a do danas je nejasno zašto EPBIH nije postupila po članu 18.5. Ugovora u kojem je navedeno da može raskinuti Ugovor u roku od 60 dana od datuma kada se saznalo za događaj koji opravdava njegov raskid.

Faksimil nalaza revizora

A prema članu 3.1.10., utvrđeno je da EP BIH u slučaju raskida ugovora ima pravo da podnese zahtjev za isplatu uplaćenog avansa na osnovu dobivene Bankarske garancije za avansno plaćanje.

Inače, ugovor je sa Kinezima potpisan u iznosu od 722.345.000 EUR-a odnosno 1.412.782.021 KM, a Sporazum o kreditnoj liniji sa Izvoznouvoznom bankom Kine (Cexim banka) je zaključen 27. 11. 2017. godine u iznosu od 613.990.000 EURa odnosno 1.200.860.062 KM, na period od 20 godina, sa petogodišnjim grace periodom koji je uključen u rok otplate kredita.

Za navedene ugovore Društvo je 8. 3. 2019. godine dobilo saglasnosti Parlamenta FBiH, kao i saglasnost na Odluku Vlade FBiH o izdavanju Garancije FBiH u korist Izvoznouvozne banke Kine.