BiH

Vinko Jerinić

Ko je v.d. direktor Fonda za rehabilitaciju: Dozvoljavao uzimanje plate radnicima

30/01/2021

O poštenju kandidata kojeg je podržao ministar Čampara najbolje govori činjenica da je naplaćivao troškove goriva za službeno vozilo Fonda koje je već pola godine ranije prijavljeno da je ukradeno

Od marta 2019. godine traje procedura imenovanja direktora Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom. Umjesto novog direktora nekoliko puta su imenovani vršioci dužnosti-prvo dugogodišnji zaposlenik Fonda Vinko Jerinić, zatim bivši direktor Ahmet Baljić, pa zatim ponovo Vinko Jerinić. Javna je tajna da su Ahmet Baljić i Vinko Jerinić odabrani kandidati SDA i HDZ-a, piše Žurnal.

To je posebno došlo do izražaja na posljednjoj sjednici Vlade FBiH kada je upravo Vinko Jerinić predložen od strane HDZ-a na mjesto novog direktora Fonda. Kandidata HDZ-a podržao je i federalni ministar unutrašnjih poslova Aljoša Čampara.

„Ja sam glasao iz razloga što je zakon to tako predviđao i glasao sam iz razloga što je Upravni odbor te institucije, evo ako hoćete na čijem je čelu Bošnjak, upravo predložio tog kandidata, gdje su uposlenici te institucije tražili, insistirali da bude taj kandidat. I odmah da vam kažem ja ću uvijek glasati ili birati, uopće mi nije bitno ako je Hrvat, ako je sposoban, pošten i čestit u odnosu na Bošnjaka koji to nije i obrnuto,“obrazložio je svoju odluku ministra Čampara godtujući na N1 televiziji.

Za koga je glasao Čampara?

Mišljenjem Upravnog odbora Fonda, u kojem podsjetimo javnost sjedi Ekrem Julardžija koji je javno priznao da uzima platu svim zaposlenim osobama sa invaliditetom, ministar Čampara pravda svoju podršku. Zatim navodi da su čak i uposlenici Fonda insistirali da direktor bude baš Vinko Jerinić. Uposlenici Fonda koji godinama šute na brojne nezakonitosti i zboupotrebe javnog novca upravo zahvaljujući, između ostalog i Vinku Jeriniću, dobro su plaćeni za svoju šutnju. Posjetimo samo šta se desilo jedinom uposleniku ove institucije koji je javno progovorio o korupciji i nepotizmu u Fondu Samiru Kriviću- dobio je otkaz.

Ministar Čampara podržao je Vinka Jerinića navodeći da mu nije bitno „ako je Hrvat, ako je sposoban, pošten i čestiti“.

O sposobnostima i poštenju Vinka Jerinića

Prije nego je imenovan za v.d. direktora Fonda Vinko Jerinić godinama je bio zaposlen na mjestu rukovodioca Sektora provedbe i monitoringa projekata Fonda.

Ovaj sektor vrši nadzor nad ostvarivanjem prava i namjenskog utroška sredstava koja Fond odobrava. Pored toga, sektor je zadužen za vođenje procedura o izvještavanju trošenja sredstava Fonda, vođenje i praćenje obaveza finansiranja ili sufinansiranja, te je zadužen za naplatu sredstava prema svim izvorima finansiranja. Na to mjesto zaposlio ga je upravo Ahmet Baljić.

Kako je Vinko Jerinić obavljao nadzor nad utroškom sredstva koje Fond dodjeljuje privrednim društvima najbolje pokazuju primjeri zaposlenih osoba sa invaliditetom u firmama u vlasništvu Saveza RVI-SBK. Godinama svi uposleni u firmama Apel promet i RVI Prevoz morali su vraćati veći dio plate direktorima, iako su novac za plate ali i poticaje dobijali iz Fonda.

Vinko Jerinić, kao i njegov kolega Ahmet Baljić i ostali uposlenici Fonda, navodno godinama nisu znali ništa o tome.

Ova firma nije bila jedina koja se finansira od Fonda a čiji zaposlenici su morali vraćati dijelove plata. Žurnal je nedavno pisao o istoj praksi u firmi Zagrljaj.

Kako je Vinko Jerinić obavljao svoj posao najbolje pokazuje činjenica da je i Institucija Ombudsmena BiH zatražila od glavnog inspektora Finansijske policije da obavi inspekcijski nadzor svih subjekata koji koriste sredstva po Javnim pozivima Fonda s ciljem otkrivanja mogućih nezakonitosti i sprečavanje istih.

Niti jedna zloupotreba osoba sa invaliditetom, koje su zaposlene poticajima Fonda u firmama koje se skoro u potpunosti finansiraju sredstvima Fond, ne bi bila moguća da su Vinko Jerinić, ali i ostali zaposleni u ovoj instituciji, radili svoj posao i kontrolisali kome dodjeljuju poticaje i na koji način se ti poticaji troše.

Vinko Jerinić ranije je već jednom obavljao dužnost v.d direktora Fonda, od 24. 11. 2014. do 25. 3. 2015. godine. Žurnal je pisao o nepravilnostima utvrđenim za njegovog mandata u direktorskoj fotelji. Podsjećamo na neke od njih.

Prema izvještaju Finansijske policije za vrijeme svog kratkog mandata u direktorskoj fotelji nije imao potpisan ugovor o radu sa Fondom.

“Na zahtjev inspektora da im se stavi na uvid Ugovor o radu za v.d. direktora Fonda Vinka Jerinića, dobiven je odgovor da traženi ugovor nikad nije bio ni zaključen, te da je prava i obaveze v.d. direktora Vinko Jerinić obavljao na osnovu odluke Upravnog odbora”, naveli su inspektori Finansijske policije FBiH.

Naplaćivao troškove za ukradeno vozilo

Prema podacima Finansijske policije, za kratko vrijeme u direktorskoj fotelji, Jerinić je neovlašteno donosio pravilnike kojima su definisane isplate plata i naknada zaposlenima u Fondu. Pored toga, neovlašteno je koristio troškove reprezentacije.

To nisu jedine nepravilnosti. Jerinić je tako, sedam dana nakon što je imenovan za v.d direktora, počeo redovno naplaćivati troškove goriva za službeno vozilo koje je već pola godine ranije prijavljeno da je ukradeno.

“Uvidom u račune koje je dostavio dobavljač dizel goriva, vidljivo je da je nabavka dizel goriva vršena za vozilo Golf A7 registarskih oznaka E42-M-975 i nakon što je 10. 4. 2014. godine direktor Fonda Ivica Marinović prijavio otuđenje istog vozila Prvoj policijskoj upravi Sarajevo… prema dostavljenim računima korisnik tankovnog dizel goriva u periodu od 9-12. 2014. godine u ime Fonda bio je Ivica Marinović, direktor Fonda, dok je prema podacima iz decembra 2014. godine istim automobilom upravljao Vinko Jerinić, v.d direktor Fonda,” naveli su inspektori.

Računi za gorivo za ukradeno vozilo pristizali su u Fond do februara 2015. godine.

„Ovdje je najvažnije da je zakon ispoštovan i ono što je rekao Ured za zakonodavstvo, dakle postoji zakonska procedura ko može biti kandidat i prednost ovdje imaju invalidi“, nastavio je ministar Čampara objašnjavajući da „ovaj čovjek je bio invalid 70 posto a drugorangirani kandidat nije uopće bio invalid, ne znam sada govore da nije ispunjavao uslove, da nije imao pet godina radnog staža i tako dalje“.

Koliko je ministru Čampari bitno da je zakon ispoštovan najbolje pokazuje činjenica da je dok je bio član SDA, šutio pet godine o nezakonitom imenovanju kandidata SDA Ahmeta Baljića na mjesto direktora. Informacije o kršenju zakonskih i podzakonskih propisa prilikom imenovanja Ahmeta Baljića ministar je imao odmah na početku mandata u Vladi FBiH.

Uprkos podršci ministra Čampare Vinko Jerinić nije imenovan za direktora. Do imenovanja novog direktora obavljat će dužnost v.d. direktora Fonda.

Komentari

Autor: Azra Omerović (Žurnal)

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.