BiH

Kojić: Haški tribunal nam je dostavio 17 pisanih zahtjeva u 2015.

13/12/2016

Direktor Centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica RS Milorad Kojić rekao je da je Tužilaštvo Haškog tribunala dostavilo u toku prošle godine Centru i Ministarstvu unutrašnjih poslova /MUP/ Srpske 17 pisanih zahtjeva na postupanje.

“Zahtjevi su se odnosili na dostavljanje informacija u vezi sa ličnostima svjedoka odbrane ili lica sa kojima su istražioci Suda u Hagu planirali obaviti razgovor, provjeru adresa i kontakt podataka, izvoda iz kaznene evidencije, personalnih dosijea i ostale dokumentacije iz ratnog perioda”, naveo je Kojić obrazlažući Izvještaj o saradnji institucija Republike Srpske sa Sudom u Hagu pred narodnim poslanicima.

On je dodao da je Tužilaštvo Haškog tribunala putem Kancelarije oficira za vezu sa tribunalom iz reda srpskog naroda za potrebe u predmetu protiv generala Ratka Mladića zahtijevalo dostavljanje podataka koji se odnose na utvrđivanje određenih činjenica, te na evidencije koje su se ticale jednog lica, a posebno kopije dokumenata iz oblasti personalne, disciplinske i krivične evidencije za to lice.

“U izvještajnom periodu nije bilo obavezujućih naloga sudskog vijeća za svjedočenje, a u vezi sa postupcima koji se vode pred Haškim tribunalom. Sve obaveze i nalozi koje su institucijama Srpske dostavljene od Suda u Hagu izvršeni su u rokovima predviđenim propisima koji uređuju saradnju”, naglasio je Kojić.

On je naveo da je bila i aktivna saradnja sa advokatskim timovima odbrane lica optuženih pred Haškim tribunalom za pružanje pomoći u pripremi stručne odbrane, te da će saradnja biti nastavljena i u narednom periodu.

U izvještaju se navodi da je Vlada Republike Srpske dala garancije na zahtjev branioca Stojana Župljanina za privremeno puštanje na slobodu i boravak na teritoriji Republike Srpske iz humanitarnih razloga, a MUP je dao i dodatne garancije za posjetu pod nadzorom, ali da Žalbeno vijeće Haškog tribunala ipak nije odobrilo privremeno puštanje.

Garancije su date i na osnovu zahtjeva odbrane osuđenog LJubomira Borovčanina.

Kojić je dodao da će status arhiva biti rješavan po okončanju rada Tribunala, te podsjetio na zaključak Vlade Srpske da se sve što je oduzeto ili dobrovoljno dato Haškom tribunalu kao vlasništvo Republike Srpske bude vraćeno Srpskoj.

U toku izvještajnog perioda u Haškom tribunalu su donesene pravosnažne presude u dva predmeta Vujadin Popović i drugi i Zdravko Tolimir, te drugostepena presuda u predmetu Stanišić i Simatović.

Zaključno sa 31. decembrom 2015. godine na odsluženju kazne nalazi se 18 lica, od kojih je 17 lica srpske i jedno lice hrvatske nacionalnosti, a u pritvoru Haškog tribunala nalazilo se pet lica srpske nacionalnosti – Mićo Stanišić, Stojan Župljanin, Radovan Karadžić, Ratko Mladić i Zdravko Tolimir, koji je preminuo u februaru ove godine.

Karadžić_Jovičević: Pohvale za rad

Potpredsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Sonja Karadžić Jovičević pohvalila je rad Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica, posebno intenziviranje saradnje sa timovima odbrane optuženih lica pred Haškim tribunalom.

Jovičevićeva je navela da je saradnja ostvarena ne samo sa Tužilaštvom ovog tribunala, već i sa sudskim vijećima, posebno sa timovima odbrane iza čega stoji rad, trud, uzajamna saradnja i rezultati.

Ona je u ime timova odbrane zahvalila na saradnji koja se aktivno nastavlja.

Jovičevićeva je ukazala da je veoma važno pitanje statusa arhiva i arhivske građe koja se nalazi u Haškom tribunalu.

“Pojedine institucije u Federaciji BiH zahtijevaju da se arhivska građa arhivira u Sarajevu – to je nedopustivo”, istakla je Jovičevićeva.

Ona je poručila da Centru treba dati punu podršku u radu.

Kritike za Institut za nestala lica BiH

Klub poslanika SDS-SRS večeras je podnio zaključak povodom Izvještaja o analizi i planu aktivnosti po pitanju traženja nestalih, istraživanju i procesuiranju ratnih zločina kojim se konstatuje da Institut za nestala lica BiH nije u dosadašnjem periodu dao odgovarajuće rezultate u traženju, ekshumaciji i identifikaciji nestalih.

Poslanik SDS-a Nedeljko Glamočak rekao je da se drugim zaključkom traži da Narodna skupština Srpske traži od srpskog člana u Kolegijumu direktora Instituta za nestala lica BiH da u roku od 30 dana podnese izještaj o radu u svom mandatnom periodu.

Komentari