BiH

Kvartalni sastanak

Komitet ministara Vijeća Evrope o (ne)provođenju presude “Sejdić-Finci”

03/12/2019

Presude Evropskog suda za ljudska prava obvezujuće su za imenovane države

Komitet ministara Vijeća Evrope od 3. do 5. decembra održava kvartalni sastanak kako bi izvršio pregled izvršenja presuda i odluka Evropskog suda za ljudska prava u Strasbourgu.

Jedan od slučajeva u državama članicama koji će se detaljno ispitati na sastanku je slučaj Sejdić i Finci koji se odnosi na etničku diskriminaciju osoba koje ne pripadaju jednom od “konstitutivnih naroda” (Bošnjaka, Hrvata ili Srba) pri izboru u Dom naroda i Predsjedništvo Bosne i Hercegovine.

Odluke koje donese Odbor ministara bit će objavljene na internetskoj stranici Vijeća Evrope odmah nakon zaključenog sastanka.

Prema članu 46. Konvencije o ljudskim pravima, presude Evropskog suda za ljudska prava obvezujuće su za imenovane države.

Odbor ministara nadzire izvršenje presuda na temelju informacija koje su dostavile dotične državne vlasti, podnositelji zahtjeva, nevladine organizacije i druge zainteresirane strane, saopćeno je iz Vijeća Evrope.

Komentari

Autor: Fena

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.