Uprkos smanjenju budžeta

Ministar Hadžiahmetović tvrdi da Vlada KS kontinuirano radi na smanjenju zagađenosti zraka

enver hadziahmetovic

“Postavlja se pitanje opravdanosti pozivanja na odgovornost ove Vlade kada je u pitanju zagađenje zraka u Kantonu Sarajevo ako imamo u vidu da je nakon rata vlast u Sarajevu dozvolila izgradnju velikog broja objekata, njih oko 40.000 bez odgovarajuće zakonske dokumentacije, i na taj način direktno ugrozila kvalitet zraka u Kantonu”, kaže Hadžiahmetović

Kada je u pitanju smanjenje zagađenosti zraka u Kantonu Sarajevo, Vlada KS radi prema usvojenom Kantonalnom ekološkom akcionom planu (KEAP 2021-2026), kao i ažuriranom Zelenom ekološkom akcionom planu (GEAP), saopćeno je iz Službe za protokol i press Kantona Sarajevo.

Kako se navodi u saopćenju za javnost ministra komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS Envera Hadžiahmetovića, prvi put u poslijeratnom periodu Vlada KS:

– Organizirano subvencionira zamjenu peći na ugalj i ostala čvrsta goriva certificiranim pećima i toplotnim pumpama u domaćinstvima – do sada je za ovaj projekt utrošeno 1,5 miliona KM, a u narednom periodu također je planiran utrošak sredstava u ove namjene u iznosu od 1,5 miliona KM.

– Organizirano radi na utopljavanju javnih objekata radi povećanja energijske efikasnosti čime se smanjuje koncentracija zagađujućih čestica u zraku i samim tim poboljšava kvalitet zraka. Na ovaj projekt je do sada utrošeno 8,5 miliona KM, a ukupna vrijednost 20 miliona KM.

– Organizirano daje poticaj za povećanje energijske efikasnosti objekata po principu 50% građani – 50% Ministarstvo (preko SERDE).

– Vrši rekonstrukciju sistema grijanja u općini Vogošća gdje se kao izvor toplotne energije koriste obnovljivi izvori energije (voda). Vrijednost projekta je 3,5 miliona KM.

– Putem KJKP „Sarajevogas“ kontinuirano subvencionira priključke građana na plin za 1 KM.

– U protekle dvije sezone subvencionira cijenu plina za građane u ukupnom dosadašnjem iznosu od 17 miliona KM – navodi ministar Hadžiahmetović..

Imajući u vidu smanjenje budžeta Kantona Sarajevo za tekuću godine zbog smanjenja pondera, Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS uspjelo je da aplicira kod evropskih fondova za zaštitu okoliša i vrlo je izvjesno da će ove godine imati na raspolaganju 60 miliona KM nepovratnih sredstava za realizaciju projekata daljinskog grijanja na obnovljive izvore energije (toplotne pumpe voda-voda na lokalitetima Butile i Mojmilo).

Shodno studiji koju su izradili stručnjaci EBRD-a (kompanija NIRAS – Danska) za potrebe ovog ministarstva, uočena je velika prilika za ulaganje u zelenu energiju u oblasti korištenja vode kao izvora toplotne energije.

-Stoga, postavlja se pitanje opravdanosti pozivanja na odgovornost ove Vlade kada je u pitanju zagađenje zraka u Kantonu Sarajevo ako imamo u vidu da je nakon rata vlast u Sarajevu dozvolila izgradnju velikog broja objekata, njih oko 40.000 bez odgovarajuće zakonske dokumentacije, i na taj način direktno ugrozila kvalitet zraka u Kantonu. Činjenica jeste da necertificirana i neadekvatna ložišta iznose 60% od ukupnog broja faktora koji utječu na kvalitet zraka.

U prošloj godini, koja je bila godina najveće poslijeratne energetske krize, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je povećala cijenu plina za građane Kantona Sarajevo i na taj način utjecala na povećanje korištenja fosilnih goriva, što je direktno utjecalo na pogoršanje kvaliteta zraka.

Na kraju, resor energetike je u nadležnosti Federacije Bosne i Hercegovine i sve projekte iz ove oblasti unutar Federacije trebala je voditi Vlada FBiH, a ne vlade kantona – navodi se u saopćenju Hadžiahmetovića.

Iz resornog ministarstva se nadaju da će u ovoj godini Vlada Federacije Bosne i Hercegovine imati mnogo više sluha za ulaganja u oblasti energetike, prije svega za uspostavu sistema grijanja na obnovljive izvore energije i dati odgovarajuće poticaje i projekte.

„Ovo jeste Vlada koja kontinuirano radi na promijeni života građana nabolje, kako bi Kanton Sarajevo učinila boljim mjestom za život, u kojem će naša djeca i djeca naše djece željeti da u njemu odrastaju, rade i ostaju i da, svakako, poboljšanje kvaliteta svakodnevnog života podrazumijeva smanjenje zagađenosti zraka“, poručio je ministar komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS Enver Hadžiahmetović.