sud bih

Muzafer osuđen na zatvorsku kaznu zbog utaje poreza, mora vratiti 139.000 KM

novac marke
Foto: CBBiH

Od optuženog Čeligije oduzima se imovinska korist pribavljena izvršenjem krivičnog djela u iznosu od 139.491,15 KM

Sud Bosne i Hercegovine je danas donio i javno objavio prvostepenu presudu kojom je optuženi Muzafer Čeligija, direktor pravnog lica “MOTO TURS“ d.o.o. Sarajevo, oglašen krivim za poreznu utaju ili prevaru te osuđen na jednu godinu zatvora.

Istovremeno, od optuženog Čeligije oduzima se imovinska korist pribavljena izvršenjem krivičnog djela u iznosu od 139.491,15 KM, u koji iznos je uračunat i iznos od 2.000 KM koji je optuženi već uplatio u korist budžeta BiH.

Preostali iznos od 137.491,15 KM optuženi je dužan uplatiti u korist budžeta Bosne i Hercegovine u roku od osam mjeseci od dana pravosnažnosti presude.

Protiv ove presude dozvoljena je žalba vijeću Apelacionog odjeljenja Suda u roku od 15 dana od prijema pismenog otpravka, saopćeno je iz Suda BiH.