BiH

reakcije

Naša stranka: Hastahana ostaje park, borba za javne površine se nastavlja

17/06/2021

Naša borba za Hastahanu nastavljena je potom u pravcu osporavanja odluke o gradnji sa stručnog i zakonskog aspekta. Struka je rekla svoje

Prema mišljenju Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine gradnja zgrade Centralne banke u sarajevskom parku Hastahana nije prihvatljiva. Tim povodom oglasila se Naša stranka:

„Jedno od naših glavnih predizbornih obećanja kad je u pitanju općina Centar bila je nepovredivost prostora Hastahane kao javne površine. S preuzimanjem pozicija načelnika Općine Centar i premijera Vlade Kantona Sarajevo Srđan Mandić i Edin Forto krenuli su u rješavanje ovog problema. Centralnoj banci, koja je već Općini Centar bila uplatila novac za lokaciju na kojoj je planirala graditi svoju novu zgradu, Kanton Sarajevo je ponudio zamjensku lokaciju. Centralna banka na to nije pristala.

Naša borba za Hastahanu nastavljena je potom u pravcu osporavanja odluke o gradnji sa stručnog i zakonskog aspekta. Struka je rekla svoje.

Želimo podsjetiti da naša borba za Hastahanu kreće od 2017. godine, kada se tek počelo govoriti o promjeni njene namjene. Glasali smo protiv izmjene Regulacionog plana ‘Gradski centar Marijin Dvor’, ali je on usvojen glasovima većine koju je tada predvodila SDA. I tada smo se, osim željom građana, vodili i mišljenjem struke. Podsjećamo također da je Asocijacija arhitekata Bosne i Hercegovine sprovela anketu čiji su rezultati pokazali da je pitanje izgradnje na prostoru današnjeg parka Hastahana problematično i nezadovoljavajuće za širu javnost i struku. Također smo organizirali i peticiju kako bi građani mogli da iskažu svoje nezadovoljstvo.

Godine 2018. smo pozivali građane da se priključe javnoj raspravi o prenamjeni parka Hastahana, a 2019. smo glasali protiv Nacrta Odluke o izmjeni regulacionog plana Gradskog parka Hastahana. Izmjena je usvojena glasovima većine koju je opet predvodila SDA.

Želimo podsjetiti i na to da je također Kantonalni zavod za zaštitu kulturnog i prirodnog naslijeđa evidentirao Hastahanu kao dobro baštine – spomenik vrtne arhitekture i oblikovane prirode – park. Prema Kantonalnom zavodu cjelokupan prostor Hastahane predstavlja potencijalno arheološko nalazište za koje je potrebno osigurati uslove za provođenje arheoloških istraživanja

Nakon toga, načelnik Općine Centar i potpredsjednik Naše stranke Srđan Mandić, 21. maja, obratio se Komisiji za očuvanje nacionalnih spomenika BiH s molbom za izjašnjenje o usklađenosti idejnog projekta objekta Centralne banke na prostoru Hastahane s odredbama Odluke Komisije o proglašenju Historijskog urbanog krajolika Sarajevo, nacionalnim spomenikom BiH. Komisija je dala mišljenje prema kojem se projekt Centralne banke kosi s pomenutom odlukom. To mišljenje prihvatamo kao još jedan dokaz o ispravnosti naše borbe.

Želimo se zahvaliti svima koji su ostali uporni u zaštiti parka. Posebno našim vijećnicima i vijećnicama u Općini Centar i u ovom i u prethodnom mandatu, brojnim građanima i građankama, aktivistima i aktivisticama, ljudima iz struke i drugima. Ta upornost se isplatila. Borba za naše javne površine ovim nije prestala, naprotiv, ona je ohrabrena. Što se tiče Hastahane, nastavljamo s procesom dokazivanja kako je uopšte, prije svega na koje načine, došlo to toga da se provedu sve aktivnosti koje su išle ka tome da ovaj park izgubi namjenu.“

Komentari

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.