BiH

Nova 22 lijeka na esencijalnoj listi u HNK-a

22/05/2019

Kako se navodi u priopćenju Ureda za informisanje Vlade HNK-a, za finansiranje nove proširene liste u prvoj godini propisivanja bit će osigurano oko 1,5 miliona maraka

Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona (HNK) u srijedu je na prijedlog Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi usvojila Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju liste lijekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava Zavoda za zdravstveno osiguranje HNK-a.

Odlukom, na listu lijekova koja nije proširivana od 2011. godine, uvrštena su 22 nova generička lijeka iz grupe inzulina, antiepileptika, antikoagulansa, antihipertenziva, antipsihotika, antidepresiva, analgetika i hipolipemika.

Također je utvrđena “A” i “B” lista lijekova, s tim da se lista “A” finansira u stopostotnom iznosu na teret obveznog zdravstvenog osiguranja, dok se na “B” listi nalaze lijekovi sa subvencijom Zavoda u određenom postotku.

Kako se navodi u priopćenju Ureda za informisanje Vlade HNK-a, za finansiranje nove proširene liste u prvoj godini propisivanja bit će osigurano oko 1,5 miliona maraka.

Vlada je, također, utvrdila način utroška, kriterije, uvjete i način raspodjele sredstava u ukupnom iznosu od 100.000 maraka za finansiranje projekata socijalne politike.

Istaknuto je kako će sredstva, nakon provedenog javnog poziva, biti dodijeljena projektima koji su, uz ostalo, usmjereni na pružanje podrške starijim osobama, promovisanje i zaštitu ljudskih prava i prava djeteta, te programe socijalnog poduzetništva.

Iz područja socijalne brige usvojena je Odluka kojom se utvrđuju način utroška, kriteriji, uslovi i način raspodjele 72.000 maraka za javne kuhinje u HNK-u.

Vlada je dala suglasnost resornom ministarstvu za pokretanje postupka nabave u ukupnoj vrijednosti od 50.000 maraka kako bi se nastavilo s projektom dodjele školskog pribora i školskih torbi za učenike iz socijalno ugroženih porodica.

U vezi s radom Ministarstva za pitanja boraca, Vlada je usvojila Program utroška sredstava vrijedan oko 2,5 miliona maraka. Ta sredstva bit će utrošena za finansiranje boračkih udruženja i organizacija, stambeno zbrinjavanje, zdravstveno osiguranje, ortopedska i druga pomagala, medicinsko preveniranje i rehabilitiranje, te pomoć programima upošljavanja i samoupošljavanja boraca.

Također, usvojeno je niz odluka koje se odnose na odobravanje jednokratnih novčanih pomoći za pokrivanje troškova liječenja boraca i članova njihovih porodica i usluge banjsko-klimatskog liječenja, odnosno medicinskog rehabilitiranja.

Vlada je razmotrila i tekst Zakona o pravima razvojačenih boraca i članova njihovih porodica kojeg je sačinilo Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida, te usvojila Zaključak da primjedbe na njegov sadržaj uputi Skupštini HNK-a.

Iz resora Ministarstva trgovine, turizma i zaštite okoliša, Vlada je usvojila Program utroška 200.000 maraka za transfer neprofitnim organizacijama.

Ciljevi Programa su rješavanje specifičnih lokalnih problema vezanih za okoliš i prirodu, unapređenje kvalitete života šire zajednice, podizanje nivoa svijesti građana o zaštiti okoliša te unapređenje komuniciranja i saradnje Ministarstva s neprofitnim organizacijama kao bitnim sudionicima provedbe mjera zaštite okoliša i prirode.

Vlada je, također, usvojila Program utroška 1,1 milion maraka namijenjenih jačanju turističkih kapaciteta.

Nastavljajući podršku lokalnoj zajednici u HNK-u, Vlada je i ove godine usvojila i Odluku kojom je utvrdila način utroška 1,5 miliona maraka za prevoz učenika osnovnih škola.

Iz resora Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i športa, također su donesene odluke o raspisivanju javnih poziva za sufinansiranjem djelatnosti i projekata iz područja sporta i kulture.

Usvojena je i Odluka o načinu obračuna troškova prijevoza za uposlene korisnike Budžeta HNŽ kojom se, na jednoobrazan način, utvrđuje naknada za troškove prevoza od mjesta prebivališta do radnog mjesta i natrag. Odluka će stupiti na snagu 1. januara 2020. godine, navodi se u saopćenju iz Vlade HNK.

Komentari

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.