BiH

obrazložen budžet za 2020.

Novalić: Integracija Zavoda PIO razlog dvostrukog uvećanja budžeta

17/12/2019

Sredstva u iznosu od 15 miliona KM predviđena su za nastavak sufinansiranja kreditne linije koja se realizira putem Union banke, a predviđena je za rješavanje stambenog pitanja mlađe kategorije stanovništva

Federalni premijer Fadil Novalić obrazložio je poslanicima Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH federalni budžet za narednu godinu koji je predložen u iznosu od 4.954.392.401 KM.

– U odnosu na važeći, veći je za 83 posto ili 2,25 milijardi KM. Osnovni razlog uvećanja je integracija Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje u budžet FBiH, čiji finansijski plan za 2020. godinu iznosi oko 2,4 milijarde KM – rekao je Novalić.

Porez na dobit je planiran u iznosu od 90,8 miliona i četiri posto je povećan u odnosu na 2019. godinu.

– Doprinosi za PIO/MIO su planirani u iznosu od 2,074 milijardi KM, a postaju prihod budžeta i od 1. januara će se uplaćivati na Jedinstveni račun trezora, a rezultat je nastavka rasta prihoda od direktnih poreza i doprinosa usljed nastavka ekonomskog rasta i fiskalne discipline – kaže Novalić.

Zakonom o izvršenju budžeta za 2020. godinu predviđeno je da se penzije isplaćuju kao drugi prioritet, odmah nakon servisiranja unutrašnjeg i vanjskog duga.

– Na ovaj način će se osigurati nepromijenjena dinamika u isplati penzija – podvukao je Novalić.

Ukoliko se budžet izvrši kako je planirano javni dug Federacije BiH će se smanjiti za dodatnih 372,3 miliona KM.

Govoreći o najznačajnijim karakteristikama Prijedlog budžeta za 2020. godinu istakao je da je planirano je 50 miliona KM za implementaciju Zakona o demobilisanim borcima i članovima njihovih porodica, odnosno isplatu osnovne egzistencijalne naknade ovim kategorijama.

Sredstva u iznosu od 15 miliona KM predviđena su za nastavak sufinansiranja kreditne linije koja se realizira putem Union banke, a predviđena je za rješavanje stambenog pitanja mlađe kategorije stanovništva.

– Poticaj za poljoprivredu povećan je na 87 miliona KM, odnosno veći je za 18,3 miliona KM, što je najveći iznos dosad i u potpunosti je u skladu sa Zakonom o novčanim podrškama u poljoprivredi i ruralnom razvoju. Ovo je još jedan dokaz da smo poljoprivredu prepoznali kao sektor od posebnog značaja za FBiH – konstatovao je Novalić.

Transferi za raseljena lica i izbjeglice povećani su za ukupno sedam miliona KM, a transfer za sanaciju zdravstvenih ustanova na razdjelu Federalnog ministarstva zdravstva planiran je u iznosu 30 miliona KM i povećan je za 24 miliona KM.

– Ova mjera je u skladu s novousvojenim dokumentom “Zajedničke socio-ekonomske reforme za period 2019-2022. godina“ i vezano je za finansijsku konsolidaciju zdravstvenog sektora – dodao je Novalić.

Transfer nižim nivoima vlasti je sa 18 miliona KM, koliko je bilo planirano u 2019. godini, povećan na 21 milion KM i predstavlja nastavak sufinansiranja budžeta lokalnih zajednica i njihovih projekata.

U narednoj godini nastavit će se finansiranja izgradnje putne infrastrukture, odnosno autocesta i brzih cesta i u tu svrhu je planirano ukupno 115 miliona KM.

– Ovo je iznos za koji je resorno ministarstvo predvidjelo da će se u narednoj godini utrošiti, te će ostatak sredstava koja su alocirana na ranije spomenutom podračunu biti prenesena u narednu fiskalnu godinu. Naravno, puno veći iznos finansijskih sredstava za ove namjene će biti utrošen od strane Autocesta i Cesta FBiH – rekao je Novalić.

Za implementaciju zakona o zaštiti porodice s djecom planirano je 20 miliona KM, koja će se realizirati nakon usvajanja zakona, koji se trenutno nalazi u parlamentarnoj proceduri.

Također, budžetom je planirano dodatnih 50 uposlenika u okviru Federalne uprave policije, što je i učinjeno.

– Budžet Federacije BiH za 2020. godinu sačinjen je na osnovu konzervativnih makroekonomskih projekcija, uvažavajući ne toliko optimistične makroprojekcije zemalja u okruženju, zemalja EU s jedne strane i poštujući i pridržavajući se principa restriktivne budžetske politike i ograničavanja rasta budžetske, odnosno tekuće potrošnje s druge strane – rekao je Novalić.

Prijedlog budžeta prati i set zakona koji se tiču integracije Zavoda PIO/MIO na trezorsko poslovanje o kojima će poslanici, kao i o budžetu i zakonu o njegovom izvršenju glasati sutra u nastavku zasjedanja Predstavničkog doma, na kojem se danas samo obavlja rasprava o navedenim zakonskim rješenjima.

O njima će se u četvrtak izjašnjavati Dom naroda Parlamenta Federacije BiH.

Komentari

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.