BiH

Održano 23. takmičenje iz pružanja prve pomoći u KS

05/05/2018

Crveni križ Kantona Sarajevo danas je u Dječijem odmaralištu u Vogošći realizovao  23. Kantonalno  takmičenje iz pružanja prve pomoći ekipa osnovnih i srednjih škola.

Suorganizator ovog takmičenja je  Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade KS/ Prosvjetno-pedagoški zavod Kantona Sarajevo

Takmičenje je manifestacija koja ima za cilj motivisanje mladih za masovnije i kvalitetnije izučavanje i savladavanje elementarnih znanja i vještina u pružanju prve pomoći, te provjeru osposobljenosti mladih iz oblasti pružanja prve pomoći i unapređenje opšteg stanja zdravstvene zaštite i zdravstvene kulture mladih.

Na ovom takmičenju, u konkurenciji osnovnih i srednjih škola, učestvovale su pobjedničke ekipe sa održanih općinskih takmičenja.

Takmičenje je održano po kružnom sistemu na poligonima na kojima su imitirane situacije sa više povrijeđenih kao u realnim događajima.

Rezultati takmičenja

Konkurencija osnovnih škola

1. Mjesto – ekipa   OŠ „Pofalići“ (Novo Sarajevo)

2.Mjesto – ekipa Druge osnovne škole Ilidža (Ilidža)

3.Mjesto  – ekipa  OŠ „Safvet-beg Bašagić“ (Centar)

4.Mjesto – ekipa  OŠ „Sokolje“ (Novi Grad)

5.Mjesto – ekipa OŠ   „Stari Ilijaš“ (Ilijaš)

6.Mjesto – ekipa OŠ „ Mula-Mustafa Bašeskija“ (Stari Grad)

7.Mjesto – ekipa OŠ  „Mirsad Prnjavorac“ (Vogošća)

8.Mjesto – ekipa OŠ  „Zaim Kolar“ (Trnovo)

 

Konkurencija srednjih škola

1.Mjesto – ekipa Srednje zubotehničke škole Sarajevo (Centar)

2.Mjesto – ekipa Međunarodne srednja škole (Ilidža)

3.Mjesto  – ekipa  Treće gimnazije Sarajevo (Novo Sarajevo)

4.Mjesto – ekipa   Srednje elektrotehničke škole Sarajevo (Novi Grad)

5.Mjesto – ekipa    Srednjoškolskog centra Vogošća (Vogošća)

6.Mjesto – ekipa    JU SŠ poljoprivrede, prehrane, veterine i uslužnih djelatnosti (Stari Grad)

 

Prvoplasirane  ekipe u obje kategorije predstavljat će Kanton Sarajevo na predstojećem Federalnom takmičenju koje će biti održano  12. maja u Mostaru.

Komentari

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.