odluka vlade

Penzioneri u Federaciji BiH će dobiti po 50 maraka

Sarajevo: Stariji od 65 godina još danas do podneva mogu se slobodno kretati gradom
10.04.2020., Sarajevo, Bosna i Hercegovina - Danas u 12 sati istice rok do kojeg se stariji od 65 godina mogu kretati. Photo: Armin Durgut/PIXSELL

Novčani iznos od 50 maraka isplaćuje se korisnicima penzija koji su zatečeni u isplati na dan stupanja na snagu ove uredbe

Vlada Federacije BiH donijela je u četvrtak na sjednici u Mostaru Uredbu o novčanom iznosu penzije kao podrške penzionerima u Federaciji BiH.

Ovom uredbom, koju je predložilo Federalno ministarstvo rada i socijalne politike, uređuje se isplata novčanog iznosa penzije za decembar 2021. godine korisnicima mirovina Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje, koji imaju prebivalište na teritoriji Bosne i Hercegovine.

Iznos na penziju se isplaćuje u svrhu poboljšanja materijalnog položaja korisnika mirovine, a radi dodatnih troškova zdravstvene zaštite koji su nastali kao posljedica pandemije virusa covid-19. Ukupna sredstva za provođenje ove uredbe osigurana su u Budžetu FBiH za 2021. godinu.

Novčani iznos od 50 maraka isplaćuje se korisnicima penzija koji su zatečeni u isplati na dan stupanja na snagu ove uredbe. Korisnicima prava na djeljivu porodičnu penziju pripada isplata djeljivog novčanog iznosa.

Novčani iznos isplatit će se 5. januara 2022. godine, a u skladu sa odredbama Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju sastavni je dio penzije za decembar 2021. godine.

Za provedbu ove uredbe zadužen je Federalni zavod za penziono i invalidsko osiguranje.

U obrazloženju Ministarstvo je navelo, uz ostalo, da je imajući u vidu otežan materijalni položaj penzionera u Federaciji BiH održano više sastanaka predstavnika Saveza udruženja penzionera u FBiH, Vlade FBiH i Federalnog zavoda PIO/MIO, te je dogovoreno donošenje uredbe na istim pravnim osnovama kao i u julu 2021. godine.

Tokom današnje sjednice, Vlada FBiH utvrdila je amandman na Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju, kojim se riječi „realnog bruto društvenog proizvoda“ zamjenjuju s riječima „bruto domaćeg proizvoda“, a koji je, obrazložilo je Ministarstvo, dogovoren na zajedničkom sastanku predstavnika Udruženja penzionera FBiH, Vlade FBiH i Federalnog zavoda PIO.