BiH

planirana i redovna

Počela vanredna sjednica Parlamenta FBiH, sazvana je zbog hitnosti akata

17/12/2019

Nakon završetka vanredne, danas treba da počne i redovna sjednica Predstavničkog doma u čijem je najavljenom redu i Prijedlog budžeta Federacije za 2020. godinu

Počela je vanredna sjednica Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, sazvana zbog hitnosti akata najavljenih za dnevni red.

Ti akti su Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o novčanim podrškama u poljoprivredi te izmjene finansijskog plana Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2019. godinu.

Nakon završetka vanredne, danas treba da počne i redovna sjednica Predstavničkog doma u čijem je najavljenom redu i Prijedlog budžeta Federacije za 2020. godinu.

Prijedlog budžeta utvrdila je Vlada Federacije Bosne i Hercegovine i predložila ga Parlamentu po hitnom postupku.

Uz napomenu da je pripremljen u skladu s budžetskim kalendarom, Vlada je navela da je planirani ukupni budžetski iznos 4.954.392.401 KM i da je gotovo dvostruko veći nego u 2019. godini. Glavni razlog za ovo povećanje je integrisanje Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje u status budžetskog korisnika, navedeno je.

Parlamentarno tijelo, Odbor za ekonomsku i finansijsku politiku, na jučerašnjoj sjednici je, osim budžeta, razmotrio i dao saglasnost za donošenje izmjena tri akta – Zakona o trezoru, Zakona o doprinosima i Zakona o budžetima u Federaciji BiH čijim će stupanjem na snagu Fond PIO/MIO izgubiti status vanbudžetskog fonda, odnosno dobiti status budžetskog korisnika.

– To podrazumijeva da će prihodi od uplata doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje, koji su prihodi ovoga zavoda, od 1. januara 2020. biti sastavni dio budžeta Federacije i uplate doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje će se vršiti na Jedinstveni račun Trezora Federacije BiH – obrazložio je jučer članovima Odbora pomoćnik federalne ministrice finansija Alija Aljović.

Uz navedene akte, u najavljenom dnevnom redu današnje redovne sjednice Predstavničkog doma je i Prijedlog zakona o izvršenju budžeta FBiH, a po Aljovićevim riječima, tu je unesena novina pri definiranju prioriteta u isplati budžetskih rashoda s Jedinstvenog računa Trezora FBiH na način da je “isplata penzija drugi prioritet, odmah nakon servisiranja unutrašnjeg i vanjskog duga“.

Komentari

Autor: Fena

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.