BiH

Predstavnici bh. drvne industrije traže zaštitu šuma

12/06/2015

Na okruglom stolu o drvnoj industriji BiH koji je jučer u Sarajevu organizirala Vanjskotrgovinske komore (VTK) BiH usvojeni su zaključci o potrebi zaštite šuma, izrade kriterija za raspodjelu drvnih sortimenata u FBiH i njihovog usaglašavanja s kriterijima u RS, te unapređenja odnosa između preduzeća šumarstva i drvne industrije.

Također, zaključeno je da je neophodna racionalna raspodjela drvnih sortimenata uz prioritet snabdijevanja proizvođača finalnih proizvoda sirovinom i destimuliranje izvoza sirovine, zatim donošenje zakona o šumama u Federaciji BiH i ostale potrebne legislative, kao i smanjenje poreza i doprinosa kompanijama drvne industrije koje se bave finalnom preradom drveta.

U diskusiji koja je prethodila usvajanju zaključaka istaknuto je da je drvna industrija grana privrede koja ostvaruje dobre proizvodne i izvozne rezultate ali je bez adekvatne podrške nadležnih institucija, te da se kompanije drvne industrije, posebno iz oblasti finalne prerade drveta, suočavaju s velikim poteškoćama u osiguravanju sirovine, jer oblast šumarstva nije adekvatno uređena u oba entiteta, a velike količine šumskih sortimenata se izvoze.

Osim nepostojanja Zakona o šumama u Federaciji BiH, istaknuto je da veliki problem predstavlja i nedostatak kvalitetnih kadrova drvoprerađivačke struke.

Komentari

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.