Održivi povratak

Programima Vlade TK ove godine omogućen povratak 120 raseljenih osoba

vlada tk fena (1)

Ukupna ulaganja Vlade Tuzlanskog kantona za podršku raseljenih osoba i povratnika, rezultirala su smanjenjem broja raseljenih lica na području TK sa 9.338 u 2020. na 8.943 u 2021.

Podrška Vlade Tuzlanskog kantona tokom 2021. godine održivom povratku raseljenih osoba odvijala se istodobno u dva smjera, prvi je pomoć drugim nivoima vlasti u smislu intervencija u zonama povratka i kolektivnim centrima na ime izgradnje i adaptacije infrastrukturnih objekata, kao i readmisija ranjivih readmisiranih osoba, a drugi je subvencioniranje troškova električne energije, ogrijeva, i socijalnog stanodavanja, uz što su obezbjeđena i sredstva za zdravstveno osiguranje i troškove dženaza/sahrana za raseljene osobe, navodi se u danas usvojenoj Informaciji o efektima ulaganja za povratak iz Budžeta TK na području Republike Srpske i Tuzlanskog kantona u ovoj godini.

Realizirajući ove programe, Vlada TK i Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak su kao pomoć općinama i gradovima povratka dodijelila ukupno 400.000 KM, od čega lokalnim zajednicama na području našeg kantona 285.360,89 KM, a općinama i gradovima u entitetu Republika Srpska 114.639,11 KM.

Kako je saopćeno nakon sjednice Vlade, realizovana je podrška za 32 infrastrukturna objekta u 15 gradova/općina, te je ovim projektima omogućen povratak 120 raseljenih osoba.

Uporedo s ovim programom podrške lokalnim zajednicama, realiziran je i program usmjeren ka pojedinačnim povratnicima. Za tu namjenu ukupno je plasirano 260.200 KM, od čega 119.500 KM za povratnike na područje TK, a 140.700,00 KM za povratnike na područje entiteta Republika Srpska. Ovim programom obuhvaćene su 83 porodice i to 38 porodica na području TK-a i 45 porodica na području entiteta Republika Srpska što je rezultiralo poboljšanjem egzistencijalnih uslova i održivog povratka za oko 240 povratnika.

U 2021. godini, zdravstveno osiguranje je uplaćeno za 1.406 raseljenih osoba, a uplaćena je i subvencija električne energije za 196 porodica koja borave u kolektivnim smještajima na području TK. Obezbjeđena su i sredstva za 122 porodice u svrhu nabavke po tri tone ogrjeva za raseljena lica koja borave u kolektivnim smještajima na području TK.

Također, u 2021. godini, odobrena je subvencija troškova za dženaze/sahrane 24 raseljene osobe.

-Ukupna ulaganja Vlade Tuzlanskog kantona za podršku raseljenih osoba i povratnika, rezultirala su smanjenjem broja raseljenih lica na području TK sa 9.338 u 2020. na 8.943 u 2021., što je manje za 395 raseljenu osobu, odnosno 4,23 posto. Konzistentna politika i konstantna ulaganja i podrška Ministarstva rezultirali su smanjenjem broja raseljenih lica na području TK-a sa 11.858 u 2015. godini na 8.943 osobe u 2021. godini (11 mjeseci), što je manje za 2915 raseljenih osoba za posmatrani period – saopćeno je iz Vlade TK.

Subvencioniranje dijela kamatne stope u privredi

Vlada TK donijela je Odluku o izmjenama i dopunama Programa za subvencioniranje dijela kamatne stope privrednim subjektima, sanaciju i restrukturiranje privrednih subjekata, pomoći privrednim subjektima u poteškoćama i kupovinu dionica ili udjela u privrednim društvima iz sredstava ostvarenih u procesu privatizacije i deponovanih kod Razvojne banke Federacije BIH (sredstva na ESCROW računu).

Izmjena je predložena jer postojećim programom nisu obuhvaćena sredstva za subvencioniranje kamatne stope u 2021. godini.

Vlada TK obezbijedila je sredstva za subvencioniranje kamatne stope u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2019. godinu sa Escrow računa u ukupnom iznosu od 1.000.000 KM. Nakon okončanja procedure za odabir banke krajem 2019. godine, Vlada TK i Ministarstvo privrede su potpisali Ugovor o pružanju usluga plasmana kreditnih sredstava uz subvencioniranje dijela kamatne stope/profitne marže privrednim subjektima s područja TK i Aneks II Ugovora s Bosna Bank International d.d. Sarajevo, kao najpovoljnije banke za plasman navedene kreditne linije po objavljenom javnom pozivu.

Kreditna linija omogućila je privrednicima dobijanje kredita s kamatnom stopom od 2,86 posto (koje u potpunosti subvencionira Vlada TK), grejs periodom do 12 mjeseci, rokom otplate od šest godina i troškom obrade kredita u iznosu od 0,39 posto. Privrednicima je bilo na raspolaganju 27.150.000 KM kreditnih sredstava, a Vlada će subvencionisati ukupan iznos od 1.000.000 KM aplikantima koji ispune uslove za subvencioniranje.

U skladu sa Ugovorom o pružanju usluga plasmana kreditnih sredstava uz subvencioniranje dijela kamatne stope i Pravilnikom o postupku odobravanja sredstava za subvencioniranje dijela kamatne stope privrednim subjektima sa područja TK u decembru ‘20. godine započeta je kvartalna isplata subvencija korisnicima kredita. Sredstva u iznosu od 170.000,00 KM koristit će se za subvencioniranje dijela kamatne stope u 2021. godini na odobrene kredite iz kreditne linije plasirane privrednim subjektima koji posluju na području Tuzlanskog kantona putem BBI d.d. Sarajevo.

Vlada je također donijela Odluku o odobravanju sredstava za subvencioniranja kamatne stope privrednim društvima u iznosu od 167.632 KM za ukupno 13 korisnika koji su redovno vršili povrat kredita.

Također, na sjednici je danas prihvaćena Informacija o aktuelnoj situaciji u vezi sa migrantima na prostoru TK za novembar 2021. godine. Tokom prošlog mjeseca službenici policije su pronašli i evidentirali 32 migranata, koji kod sebe nisu imali identifikacione dokumente ili potvrdu o iskazanoj namjeri podnošenja zahtjeva za azil. U odnosu na oktobar, kada je evidentirano njih 58, radi se o smanjenju broja evidentiranih migranata.

Tokom novembra najveći broj migranata evidentiran je iz Afganistana 18, Pakistana 12 i Alžira dva migranta. U ovom periodu evidentirana su tri krivična djela koja su počinili migranti i to: nanošenje teških tjelesnih povreda u pokušaju, paljevina i teška krađa.

Pored toga policijski službenici su, radeći na identifikaciji i pronalasku izvršilaca krivičnih djela iz ranijeg perioda, zadokumentovali jedno krivično djelo teška krađa, za koje postoje osnovi sumnje da ga je počinio migrant iz Alžira, o čemu je protiv tog migranta Kantonalnom Tužilaštvu dostavljen izvještaj o počinjenom krivičnom djelu.

Na današnjoj sjednici Vlada je između ostalog, Akademiji nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine dodijelila 50.000 KM, na ime sufinansiranja programa naučno-istraživačkog rada.