BiH

Ministar „izdašne ruke“

U Grubešinom ministarstvu naplatili za prekovremeni rad od 9.488 sati, počašćeni i vozači!

03/08/2021
Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Vozaču ministra priznato je 214 sati prekovremenog rada, a vozaču zamjenika ministra 301 sat

Ministar pravde BiH Josip Grubeša (HDZ BiH) u protekloj godini je, konstatovali su revizori, prekomjerno dijelio naknade za prekovremeni rad. Izdaci za prekovremeni rad evidentirani su u neto iznosu od 63.222 КM. Prema dostavljenim podacima zaključno sa 31.12.2020. godine u Ministarstvu je evidentirano ukupno 9.488 sati prekovremenog rada!

Piše: A. DUČIĆ

Kako su naveli revizori, brojčano značajnije naknade za prekovremeni rad su isplaćene su zaposlenim u sudskoj policiji, što i nije problem, ali vrijednosno značajnije naknade isplaćenedržavnim službenicima u Ministarstvu.

– Кao i prethodnih godina može se konstatovati da su značajniji sati za prekovremeni rad evidentirani i obračunati vozaču ministra i zamjenika ministra. Tačnije, vozaču ministra priznato je 214 sati prekovremenog rada, a vozaču zamjenika ministra 301 sat prekovremenog rada. Pored toga, u 2020. godini je za osam zaposlenih Ministarstva izvršena isplata nakande za prekovremeni rad, jer su po ovlaštenju ministra obavljali poslove drugog radnog mjesta. – istaknuli su državni u izvještaju za Ministarstvo pravde biH

Procesom revizije, uvidom u dostavljenu dokumentaciju, revizori su konstatovali da je Ministarstvo i u 2020. godini organizovalo da se poslovi upražnjenih radnih mjesta obavljaju po rješenju o ovlaštenju za obavljanje poslova drugog radnog mjesta. Naime, konstatovali su da nisu pokretane aktivnosti na rješavanju nedostataka koji su uočeni i u izvještaju revizije za 2019. godinu i da se odobravanje obavljanja poslova drugog radnog mjesta i dalje praktikuje.

– Ovlaštena lica poslove drugog radnog mjesta obavljaju duži vremenski period (i više godina), što iziskuje povećane radne aktivnosti i rad u dužem trajanju od punog radnog vremena. Imenovanjem državnih službenika na mandatne pozicije u Ministarstvu su ostala upražnjena radna mjesta šefova Odsjeka za opšte i kadrovske poslove, Odsjeka za edukaciju u krivičnim stvarima pred Sudom BiH te šefa Odsjeka za međunarodne ugovore. Poslove navedenih radnih mjesta, pored svojih redovnih poslova, po ovlaštenju ministra, kontinuirano obavljaju drugi državni službenici – istaknuli su revizori.

Inače, prema članu 21. Zakona o radu u institucijama BiH je propisano da je u slučaju više sile (požar, potres, poplava i sl.), iznenadnog povećanja obima posla, kao i u drugim sličnim slučajevima nužne potrebe, zaposlenik, na zahtjev poslodavca, obavezan da radi duže od punog radnog vremena (prekovremeni rad).

Ministarstvo se poziva i na član 2. stav (3) Odluke o načinu i postupku ostvarivanja prava na naknadu za prekovremeni rad, rad u neradne dane, noćni rad i rad u dane državnih praznika u institucijama BiH.

– S obzirom na to da Ministarstvo za obavljanje poslova drugog radnog mjesta (nepopunjene pozicije) odobrava naknadu za prekovremeni rad kontinuirano, unazad nekoliko godina, smaramo da Ministarstvo ne postupa ispravno prije svega zbog činjenice da se u Zakonu o radu u institucijama BiH prekovremeni rad prepoznaje kao privremena, a ne kao kontinuirana aktivnost koja traje godinama – konstatovali su revizori.

S druge strane, kako su i ovaj put konstatovali revizori, Grubeša ponovo nije postupio po zahtjevima Upravnog inspektorata koji je nadležan za praćenje provođenja zakonskih odredbi koje se odnose na organizaciju organa uprave, propisa koji regulišu radne odnose državnih službenika itd, a koji već godinama ukazuje na potrebu povećanja broja sistematizovanih radnih mjesta u ovoj organizacionoj jedinici,

Prema važećem Pravilniku planirani broj zaposlenih u Upravnom inspektoratu je sedam (glavni upravni inspektor, četiri upravna inspektora i dva administrativna radnika – referenta). Na 31.12.2020. godine Upravni inspektorat je zapošljavao pet osoba, od čega su upražnjena radna mjesta za dva upravna inspektora.

– Procesom revizije možemo konstatovati da su zaposleni u Upravnom inspektoratu i u 2020. godini po ovlašćenju ministra obavljali poslove drugog radnog mjesta. Tačnije, jedan upravni inspektor je tokom cijele godine obavljao poslove drugog radnog mjesta (koristeći prekovremeni rad), dok je drugi upravni inspektor poslove drugog radnog mjesta obavljao tri mjeseca. Takođe, glavni Upravni inspektor je šest mjeseci bio ovlašten za obavljanje poslova drugog radnog mjesta – naveli su revizori.

Komentari

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.