BiH

kao u "nadrealistima"

“Velika” odluka Vlade FBiH: Policijske značke će biti od tvrđeg materijala

05/12/2019

Cilj nove uredbe je da na jasan i nedvosmislen način osigura zakonom traženu transparentnost i prepoznatljivost policijske iskaznice i značke kojima se identifikuju policijski službenici FBiH

Federalna vlada je, na osnovu Zakona o policijskim službenicima Federacije BiH, donijela Uredbu o obliku službene policijske iskaznice i značke za policijske službenike FBiH. Kako je obrazloženo, primjenom postojeće Uredbe o obliku službene policijske iskaznice i značke, donesene 2005., a mijenjane i dopunjavane 2007. i 2009. godine, uočen je niz manjkavosti i nedostataka.

Cilj nove uredbe je da na jasan i nedvosmislen način osigura zakonom traženu transparentnost i prepoznatljivost policijske iskaznice i značke kojima se identifikuju policijski službenici FBiH.

Izgled prednje strane policijske iskaznice nije pretrpio značajne izmjene, te su zadržani osnovni i najbitniji elementi, kao što su slika, ime i prezime, broj značke i krvna grupa.

Na poleđini policijske iskaznice navedena su prava i dužnosti policijskog službenika da postupa u skladu sa Zakonom, te istaknuto da on, u skladu sa ovim zakonom, ima pravo držati, nositi i upotrijebiti oružje i municiju.

Izgled i dizajn policijske značke je unaprijeđen, a bit će izrađivana od otpornijeg materijala, s obzirom na učestala mehanička oštećenja postojećih i promjenu boje usljed atmosferskih uticaja.

Komentari

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.