BiH

Održana vanredna sjednica

Vijeće ministara BiH: Utvrđeni principi raspodjele pomoći

16/04/2020

U skladu sa ovom odlukom, federalni dio pomoći biće raspoređen u jednakom omjeru na Federaciju BiH i 10 kantona, i to po 50 %

Održana je 13. vanredna sjednica Vijeća ministara Bosne i Hercegovine.

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva sigurnosti BiH, donijelo je Odluku o principima raspodjele materijalne i finansijske međunarodne pomoći za zaštitu i spašavanje.

Prema Odluci, međunarodna pomoć za zaštitu i spašavanje se dijeli po principu utvrđenom u procentima 62% za Federaciju Bosne i Hercegovine, 38% za Republiku Srpsku, te po 0,5% ove pomoći Federacija BiH i Republika Srpska dodjeljuju Brčko Distriktu BiH.

U skladu sa ovom odlukom, federalni dio pomoći biće raspoređen u jednakom omjeru na Federaciju BiH i 10 kantona, i to po 50 %.

Raspodjelu međunarodne pomoćiprema utvrđenim procentima vršit će Vijeće ministara BiH, a na prijedlog Koordinacionog tijela Bosne i Hercegovine za zaštitu i spašavanje.

Lijekovi i sanitarna vozila oslobođeni indirektnih poreza

Vijeće ministara, na prijedlog Ministarstva civilnih poslova, donijelo je Odluku o dopunama Odluke o oslobađanju od obračuna i plaćanja indirektnih poreza i povratu već plaćenih indirektnih poreza na opremu i sredstva donirana od strane domaćih i međunarodnih subjekata za potrebe prevencije, suzbijanja i otklanjanja epidemije prouzrokovane virusom korona (COVID– 19).
Ovom dopunom Odluke od obračuna i plaćanja indirektnih poreza oslobađaju se lijekovi i sanitarna vozila

Data saglasnost za korištenje Makrofinansijske podrške EK

Vijeće ministara BiH usvojilo je Informaciju o Inicijativi za korištenje instrumenta Makrofinansijske podrške Evropske komisije Bosni i Hercegovini i dao saglasnost da Bosna i Hercegovina pristupi ovoj inicijativi.

Takođe, Vijeće ministara BiH je saglasno sa pismom koje je predsjedavajući Vijeća ministara, radi rokova koje je definisala Evropska komisija i potrebe za hitnošću u postupanju, uputio Evropskoj komisiji – Direktoratu za ekonomske i finansijske poslove o namjeri i interesu BiH za korištenje Makrofinansijske podrške Evropske komisije BiH.

Radi se o kreditnim sredstvima sa povoljnom kamatnom stopom, a osnovni preduslov za njihovo korištenje je zaključen aranžman sa Međunarodnim monetarnim fondom. Iznos, tranše i uslovi kredita biće dogovoreni u narednom periodu, saopćeno je iz Vijeća ministara BiH.

Komentari

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.