predsjednik vlade rs

Višković zadovoljan sjednicom Vlada FBiH i RS: Ako ne razgovaramo, nećemo se ni dogovoriti

Foto: Fena
Radovan Višković

Zahvalio je federalnom premijeru Nerminu Nikšiću koji je reagirao na njegovu inicijativu da se ova sjednica organizira

Predsjednik Vlade Republike Srpske Radovan Višković kazao je danas novinarima u Banjoj Luci, nakon četvrte zajedničke sjednice vlada Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske, da su razmatrana brojna pitanja koja se tiču privrede, međunarodne saradnje i sigurnosti te obrazovanja i kulture i da je dogovorena buduća saradnja na ovim temeljima.

Zahvalio je federalnom premijeru Nerminu Nikšiću koji je reagirao na njegovu inicijativu da se ova sjednica organizira.

Kaže da je usvojeno nekoliko zaključaka, iz sedam oblasti, ali postoje još brojne stvari koje će rješavati u budućnosti. Višković je napomenuo da neće uvijek biti moguće postići dogovor o svim pitanjima, “ali ako ne razgovaraju neće se ni dogovoriti”.

Naglasio je da su resorni ministri također razmijenili kontakte te je dogovoreno da sve ono što resorna ministarstva dogovore u okviru svojih nadležnosti za dobrobit svih građana u Bosni i Hercegovini neće biti problem da predsjednici vlada i vlade prate te dogovore.

Dogovoreno je da se uvede zabrana izvoza oblovine s prostora BiH te je rečeno da bi Vijeće ministara trebalo donijeti i trajnu zabranu jer bh. drvoprerada treba takvu sirovinu i znatno se povećava vrijednosti drveta kada dođe do finalne prerade.

Razgovarano je i o pitanju odlaganja nuklearnog otpada u bliznini bh. granice te je rečeno da će se to morati onemogućiti. Također je dogovoreno da se krene u realizaciju projekta izgradnje brze saobraćajnice Beograd-Sarajevo-Beograd, ali i naglašena je potreb a koordinacije u okviru poboljšanja sigurnosti.

Entitetski premijeri smatraju da se u oblasti obrazovanja može mnogo toga postići, posebno u naučnoj sferi, kako bi se napravila konekcija unutar BiH, a rečeno je i da bi se u budućnosti trebali dogovarati zajednički projekti za finansiranje.