BiH

održana konferencija

Vlada Ujedinjenog Kraljevstva i UNDP podržali borbu protiv korupcije na kantonalnom i lokalnom nivou

22/03/2022

Nakon uvodnih izlaganja održane su tri panel diskusije, u kojima su partneri na projektu podijelili iskustva i koristi koje će imati od rezultata rada i suradnje sa UNDP-om

Završna konferencija projekta “Jačanje integriteta i transparentnosti u javnom sektoru”, koji provodi Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) uz podršku Vlade Ujedinjenog Kraljevstva jučer je okupila predstavnike Vlade Kantona Sarajevo i Vlade Tuzlanskog kantona, 12 jedinica lokalne samouprave, te javnih preduzeća i ustanova.

Projekt je u proteklih nekoliko mjeseci pružio podršku institucijama na kantonalnom i lokalnom nivou u pogledu jačanja standarda transparentnosti i integriteta, kroz prizmu unapređenja regulatornog i institucionalnog okvira za prevenciju korupcije i usvajanje principa dobrog upravljanja, s jedne strane, te jačanja kapaciteta za uspješno prepoznavanje i suprotstavljanje koruptivnim rizicima i svakom obliku neetičnog ponašanja u radu institucija s javnim ovlaštenjima, uključujući javna preduzeća i ustanove, s druge. U Kantonu Sarajevo podržana je izrada nacrta Uredbe o procjeni uticaja propisa, te procjena rizika i izrada planova integriteta u 9 javnih institucija. U Tuzlanskom kantonu fokus je bio na izradi politika i propisa koje će doprinijeti jačanju integriteta i transparentnosti u postupcima dodjele transfera i zapošljavanja. Na lokalnom nivou ojačani su mehanizmi dobrog upravljanja, te uspostavljeni kanali za prijavu korupcije.

“Izuzetno smo ponosni na partnerstvo između UNDP-a i Vlade Ujedinjenog Kraljevstva i rezultate koji su ostvareni pod okriljem ovog projekta. Nadamo se da će ostvarena postignuća poslužiti za primjer drugima da rade na jačanju standarda transparentnosti i integriteta. Dobro upravljanje je jedan od ključnih prioriteta UNDP-a. Vjerujemo da su aktivnosti provedene u okviru ovog projekta predstavljaju važan iskorak na tom putu”, poručila je rezidentna predstavnica UNDP-a Steliana Nedera.

Britanski ambasador u Bosni i Hercegovini Matt Field je poručio da će Ujedinjeno Kraljevstvo nastaviti pružati podršku akterima u BiH spremnim na borbu protiv korupcije i osiguranje značajnije transparentnosti u radu institucija. “Današnji događaj okupio je lidere iz cijele BiH i omogućio diskusiju o načinima borbe protiv korupcije, kao i povećanju transparentnosti i integriteta u lokalnoj upravi. Lokalne vlasti, kantoni, općine/opštine i javna preduzeća trebaju služiti kao primjer drugim nivoima vlasti o tome kako unaprijediti trenutnu situaciju i kako građani mogu imati koristi od transparentnije i otvorenije vlasti. Ujedinjeno Kraljevstvo i UNDP pružaju praktičnu savjetodavnu podršku i snažno podržavaju ove ciljeve.”

Nakon uvodnih izlaganja održane su tri panel diskusije, u kojima su partneri na projektu podijelili iskustva i koristi koje će imati od rezultata rada i suradnje sa UNDP-om.

“Institucije nisu sposobne samostalno raditi procjenu rizika. Jačanje integriteta i odgovornosti nosioca javnih funkcija su ključni elementi koji će se naći u antikoruptivnom zakonu. I konačno, u naredne dvije godine ćemo u potpunosti uvesti Plan integriteta u sve institucije u Kantonu Sarajevo”, poručio je Kafedžić.

Predstavnici jedinica lokalne samouprave koje su prepoznale važnost ovog projekta, govorili su o suradnji u oblasti borbe protiv korupcije i zaštite prijavitelja korupcije, te primjerima dobre prakse. Prisutni su imali priliku čuti iskustva Grada Pule, kao jedne od najtransparentnijih jedinica lokalne samouprave u Hrvatskoj, u pogledu jačanja transparentnosti i institucionalizacije principa dobrog upravljanja, koje je predstavio gradonačelnik Filip Zoričić.

Da je jačanje integriteta i transparentnosti u radu značajno za povećanje povjerenja građana, naglasio je i Nermin Muzur, načelnik Općine Ilidža. “Svakodnevno se trudimo da poboljšamo komunikaciju sa sugrađanima, te da na sva pitanja odgovorimo u što kraćem roku. Što se tiče budžeta, nastojimo da uključimo što veći broj građana u javne rasprave putem mjesnih zajednica i sredstava informisanja. Pravimo određene pomake, jačamo veze sa drugim institucijama, a u narednom periodu želimo posebno unaprijediti naš rad vezan za efikasnije javne nabavke. Imamo još izazova pred nama, ali cijenimo što se naše iskustvo i rad prepoznaju kroz ovakve projekte.

Aktivnosti jačanja dobrog upravljanja u javnim preduzećima i ustanovama su činile poseban segment realiziranog projekta. O iskustvima je rečeno kroz posljednju panel diskusiju u kojoj su učestvovali direktori javnih preduzeća i ustanova.

Učesnici konferencije su izrazili zadovoljstvo provedenim aktivnostima, uz ocjenu da su im edukacija, primjeri dobre prakse te usvajanje i promocija novih mehanizama, koji će doprinijeti većem integritetu, transparentnosti i borbi protiv korupcije, donijeli izuzetnu korist u praksi.

Komentari

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.