BiH

Bihać

Vlada USK predstavila Nacrt budžeta za 2019. godinu

21/02/2019

Kantonalni premijer Mustafa Ružnić istakao je kako je ovo najrealniji budžet u posljednjih deset godina, bez ličnih želja i lažnih obećanja

Vlada Unsko-sanskog kantona (USK) na današnjoj je sjednici predstavila Nacrt budžeta za 2019. godinu, u iznosu od 224.606.000 KM. Istaknuto je kako se cjelokupan iznos odnosi i na rashode, izdatke i pokriće deficita.

„Nisu sva sredstva budžetska, odnose se i na vlastita sredstva, donacije i namjenska sredstva. Moramo napomenuti kako je ovo samo prvi korak ka stabilizaciji i konsolidaciji financijskog stanja u kantonu. Moramo provoditi reforme u javnom sektoru, kako bi uravnotežili prihodovnu i rashodovnu budžetsku stranu i kako bi iduće godine imali još realniji budžet“, kazao je ministar financija USK Vedran Prša.

Kantonalni premijer Mustafa Ružnić istakao je kako je ovo najrealniji budžet u posljednjih deset godina, bez ličnih želja i lažnih obećanja.

„To možemo reći shodno ocjenama i mišljenju Ministarstva financija Federacije BiH. Naši nagomilani dugovi rezultat su neralnog planiranja u prethodnim godinama, što više ne smijemo dopustiti. Možemo reći da smo radom na stabilizaciji financijske situacije u posljednjih nekoliko mjeseci, postigli to da nam je tekuća bilanca pozitivna osam miliona KM, da nam je razlika između prihoda i rashoda iz minusa od četiri miliona došla u plus od 1.300.000 maraka. Budžet je predvidio sredstva za poštivanje kolektivnih ugovora sa sindikatima zdrvatsva i obrazovanja, povećanja grantova za sport i kulturu, te poboljšanje uvjeta i isplatu poticaja našim poljoprivrednicima“, dodao je premijer Ružnić.

Na današnjoj sjednici razmatrana je i usvojena informacija o primjeni alternativne krivične pravne sankcije na području Unsko-sanskog kantona, odnosno rada za opće dobro na slobodi. Usvojen je i izvještaj o radu Kantonalnog suda u Bihaću u 2018. godini, koji je okarakterisan kao razlog za optimizam kada je u pitanju pravosuđe u ovom kantonu.

Komentari

Autor: Fena

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.