BiH

Zapošljavanje boračkih kategorija putem boračkih zadruga u TK-a

10/03/2017

Savez demobiliziranih boraca Tuzlanskog kantona u saradnji s Federalnim ministarstvom za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata prezentirao je projekt zapošljavanja boračkih kategorija putem boračkih zadruga.

Za ovu namjenu izdvojeno je više od miliona KM, a njegovom provedbom bi se i na području Tuzlanskog kantona trebale formirati boračke zadruge.

Time bi se, u velikoj mjeri, mogla smanjiti nezaposlenost ove populacije u kantonu.

Tuzlanski kantona jedini je u Federaciji koji nema formirane boračke zadruge. To je uvjet za apliciranje na Projekat zapošljavanja boračkih kategorija koji provodi Ministarstvo za pitanja boraca odbrambeno-oslobodilačkog rata FBiH.

Za ovu namjenu izdvojeno je više od milion KM, a projekt je počeo prošle godine.

– Želimo da postignemo dva cilja. Prvi je da pomognemo demobiliziranim borcima koji su teško zapošljiva kategorija da pronađu način da se putem boračkih zadruga direktno zaposle. Otvorili smo mogućnost da to mogu biti boračke zadruge svih djelatnosti kojima se oni bave i u prošloj godini smo plasirali 1.300.000 KM i pomogli 27 zadruga i 69 pojedinaca. Projekt se nastavlja i u ovoj godini – rekao je ministar za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata FBiH Salko Bukvarević.

Podršku projektu dalo je i kantonalno ministarstvo za boračka pitanja. Prošle godine za poticaje zapošljavanja izdvojili su oko tri miliona KM. Ovaj projekat zajednički je cilj, rečeno je danas.

– U tom pravcu smo krenuli i mi i federalno ministarstvo. Oni su u prethodnoj i ovoj godini imali milion KM kao poticaj zadrugarstvu. Nažalost, u našem kantonu nismo imali nijednu formiranu zadrugu i evo današnji sastanak je u cilju toga, promoviranja i da ljude informiramo o važnosti da i u našem kantonu imamo formiranu zadrugu – kazao je ministar za boračka pitanja TK-a Fahrudin Skopljak.

Zapošljavanje boraca i članova njihovih porodica jedan je od najvećih problema s kojma se ova populacija susreće.

– Mi na evidenciji Zavoda za zapošljavanje imamo, kada je u pitanju Federacija, najveći broj demobiliziranih boraca nezaposlenih, oko 13.500. Ovo nam je jedini način i vid da kroz projekte zapošljavanja i samozapošljavanja riješimo ovaj problem. S obzirom na to da su to najmlađi pripadnici Armije RBiH, da sada imaju 40-ak godina. Poslodavci traže mlađu radnu snagu – istakao je predsjednik Saveza demobilisanih boraca TK Niaz Hodžić.

Organizacija demobiliziranih boraca Tuzle prva je na području Tuzlanskog kantona krenula u proces formiranja boračke zadruge.

– Mi smo se uglavnom bazirali na zanatstvo. Poznata je činjenica da su borci uglavnom te stručne spreme i imamo veliki broj njih koji žive od svog rada, ali se nisu ohrabrili da registriraju djelatnost. Mi ćemo na ovaj način pokušati da ih objedinimo i od njih napravimo dobre privrednike – naveo je predsjednik Demobilisanih boraca Tuzla Mirza Ahmić.

Podršku realizaciji ovog projekta dao je i premijer Tuzlanskog kantona Bego Gutić. Istako je da je jedan od prioriteta Vlade upravo podrška borcima. Dokazuje to i činjenica da je u protekle dvije godine, sličnim projektima, zaposleno oko 200 pripadnika ove populacije na području kantona. Zaključio je da se formiranje zadruga u potpunosti poklapa s ciljevima i težnjama Vlade Tuzlanskog kantona.

Komentari

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.