Završna konferencija projekta “Parent's Corner“ održana u Sarajevu (FOTO)

BiH

erasmus_aleksa_santic_2

Završna konferencija projekta “Parent's Corner“ iz programa ERASMUS +KA2 održana je danas u Sarajevu.

Na toj konferenciji predstavnici sarajevske Osnovne škole “Aleksa Šantić“ i partneri u projektu predstavili su sve aktivnosti provedene u protekle tri godine kao i rezultate implementacije dobrih praksi.

Program ERASMUS +KA2 ima za cilj poboljšanje kvalitete poučavanja i učenja od predškolskog do srednjoškolskog obrazovnog nivoa u školama širom Evrope. U okviru tog programa školama se pružaju prilike za saradnju s partnerima u Evropi i razvoju stručnih vještina nastavnog kadra.

Osnovna škola Aleksa Šantić je u aprilu 2015. godine aplicirala s projektom iz programa ERASMUS +KA2 pod nazivom “Teacher education – strenghtnening partnership between school and parents” – za koju je dobila podršku Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo.

Pored OŠ „Aleksa Šantić“ u projektu učestvuju i partneri iz Poljske, Slovenije, Portugala, Turske, Bugarske i Velike Britanije.

Direktor ove škole Muamer Tinjak s ponosom ističe da je “Aleksa Šantić” prva škola u BiH koja je postala sudionica projekta ERASMUS +KA2, a organizirali su i edukaciju za predstavnike iz još 15 bh. škola nakon čega ih se nekoliko angažiralo u oblasti razmjene dobrih praksi u obrazovanju i apliciranju za isti projekt.

Tinjak ističe da je na početku tog projekta urađeno istraživanje o partnerstvu obitelji i škole, a prikupljali su i dobre prakse od država sudionica projekta. Na osnovu toga urađen je priručnik, koji će biti prezentiran na sutrašnjoj završnoj konferenciji u Sarajevu.