EU u fokusu

Bosna i Hercegovina preuzela predsjedavanje COSAP-om

23/10/2015

Članica Zajedničke komisije za evropske integracije Parlamentarne skupštine BiH Zdenka Džambas učestvovala je u radu 11. sastanka Konferencije parlamentarnih komisija za evropske integracije zemalja obuhvaćenih procesom stabilizacije i pridruživanja jugoistočne Evrope (COSAP), koja je danas održana u Tirani.

Današnjim moderiranjem Zdenke Džambas završnim panelom „Parlamentarni pristup Berlinskom procesu“, Bosna i Hercegovina je i formalno preuzela predsjedavanje COSAP-om koje će trajati do XII sastanka COSAP-a koji će u proljeće 2016. godine biti održan u Sarajevu.

Sastanak, koji je okupio i parlamentarne delegacije iz Albanije, Crne Gore, Srbije, Makedonije, a kao gosti i predstavnike Turske i Kosova, obilježila je rasprava o bližoj regionalnoj saradnji i parlamentarnim izazovima. Apostrofirana je potreba za zajedničkim djelovanjem zemalja članica COSAP-a radi rješavanja otvorenih pitanja kroz konstruktivni dijalog i uzajamnu komunikaciju i saradnju.

Posebno je naglašena uloga parlamenata u procesu uspostavljavljanja bolje i efikasnije regionalne saradnje. Konstatovano je da parlamenti moraju više raditi na donošenju relevantnih propisa i nastojati postizati konsenzus o vitalnim pitanjima koja se tiču nadzora nad adekvatnom primjenom ključnih reformi.

Učesnici ovog skupa obavili su i raspravu o poticanju sveobuhvatnosti i interakcije među akterima u procesu evropskih integracija. Istaknuta je potreba za uključivanjem svih sfera društveno – političkog života u proces evropskog integriranja zemalja jugoistočne Evrope.

Tokom panela kojim je moderirala Zdenka Džambas, učesnici Konferencije zaključili su da je od iznimne važnosti postojanje novih inicijativa EU o pitanju aktivnijeg djelovanja zemalja zapadnog Balkana u procesu evropskog integriranja.

Tom prilikom istaknuta su mišljenja koja potvrđuju opredijeljenost zapadnog Balkana ka EU integracijama i naglašena podrška svim zemljama regiona na tom putu. Učesnici su posebno potencirali neophodnost realizacije inicijative kojom se predlaže uspostavljanje parlamentarnog foruma u okviru Berlinskog procesa, saopćeno je iz Sektora za odnose s javnošću PSBiH.

Komentari

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.