EU u fokusu

Fidalgo: Poboljšati socijalnu integraciju Roma

18/06/2015

Savjetnica za pitanja Roma u zemljama proširenja u Generalnoj direkciji za proširenje Marta Garcia Fidalgo kazala je da današnji seminar o inkluziji roma u Bosni i Hercegovini predstavlja rezultat napora bosanskih vlasti i Delegacije Evropske unije da s predstavnicima međunarodnih organizacija i civilnog društva rade u pravcu rješavanja pitanja položaja Roma.

Podvukla je da će potpun i konstruktivan angažman BiH u rješavanju pitanja osnovnih prava i osiguranja pune zaštite manjinskih prava u zemlji biti od presudnog značaja u procesu približavanja Evropskoj uniji posebno jer u Evropi postoji visok stepen saglasnosti o tome da su za poboljšanje socijalne integracije Roma potrebne konkretne i dalekovidne mjere.

Ocijenila je da je od posljednjeg seminara postignut izvjestan napredak, što je dovelo do ohrabrujućih koraka u određenim oblastima, naročito u oblasti stambenog zbrinjavanja i upisa u matične evidencije, ali smatra da je potrebno uložiti daljnje napore u provođenje operativnih zaključaka iz jula 2011. i novembra 2013. godine.
Podsjetila je da je BiH donijela strategiju i akcione planove za realizaciju politike o Romima te pozdravila preduzete aktivnosti na reviziji Akcionog plana za Rome u oblasti zapošljavanja, stambenog zbrinjavanja i zdravstvene zaštite za 2013-2016. godinu.

– Sada je od suštinske važnosti osigurati pun politički konsenzus i posvećenost praktičnoj realizaciji ovih preporuka te ostvariti konkretne i mjerljive rezultate – smatra Fidalgo.

U nedavno provedenoj evaluaciji o podršci Romima u zemljama zapadnog Balkana istaknute su naučene lekcije i oblasti u kojima su još uvijek potrebna značajna poboljšanja, a to su jačanje i osiguranje učešća civilnog društva te prepoznavanje rodnih specifičnosti muškaraca, žena, dječaka i djevojčica.

Podvukla je spremnost Evropske unije da nastavi pružati podršku naporima Bosne i Hercegovine i drugih zemalja zapadnog Balkana u pravcu poboljšanja položaja Roma.

Podsjetila je da je od 2007. do 2013. godine EU je osigurala više od 100 miliona eura u okviru Instrumenta za pretpristupnu pomoć za podršku socijalnom uključivanju i integraciji Roma u zemljama koje su uključene u proces proširenja, uključujući i za stambeno zbrinjavanje, a od ovog iznosa, više od 6,2 miliona eura je dodijeljeno Bosni i Hercegovini.

Iako je EU značajno pomogla BiH, pred ovom zemljom je, kaže Fidalgo, da uloži dodatne napore u pogledu socio-ekonomskih mjera, uključujući pristup zapošljavanju, obrazovanju i zdravstvenoj zaštiti.

– Potrebno je koristiti integrisani pristup koji stambeno zbrinjavanje kombinuje s drugim mjerama s ciljem poboljšanja mogućnosti za privređivanje i pristupa lokalnim uslugama – zaključila je Fidalgo, saopćeno je iz Delegacije EU u BiH.

Komentari

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.