AMUS u Banjoj Luci organizuje Stručni skup o zaštiti autorskih prava

BiH

amus

Asocijacija kompozitora-muzičkih stvaralaca (AMUS) organizator je Stručnog skupa o zaštiti autorskih prava, koji će biti održan u utorak, 18. oktobrau Hotelu Talija u Banjoj Luci, sa početkom u 12:00 sati.

Skup je osmišljen sa jedne strane za autore muzičkih djela, članove i nečlanove AMUS-a, a s druge strane za korisnike i predstavnike korisnika autorskih muzičkih prava (emitera, ugostitelja, prodajnih objekata i svih drugih koji na bilo koji način koriste i javnosti saopštavaju autorska muzička djela).

Cilj skupa jeste bolje upoznavanje autora sa njihovim pravima, te korisnika sa sistemom kolektivne zaštite autorskih i srodnih prava. Među zvanicama ovog skupa su i predstavnici različitih institucija, poput Instituta za intelektualno vlasništvo BiH i drugih pravnih lica i gostiju kojima tema može biti od interesa.

“Šta je to autorsko djelo, a šta autorsko pravo?”, “Koja to prava ima autor, a koja ima korisnik autorskog djela?”, “Kako zaštiti svoje djelo i kako sigurno i zakonski dozvoljeno koristiti muziku u poslovanju?”, samo su neka od pitanja kako autora, tako i korisnika te svih onih koji su uključeni u provedbu zakona kojim je regulisano pravo autora.

Predavač skupa je Haris Hasić, magistar iz domena autorskog i srodnih prava, a skupu će ispred AMUS-a prisustvovati i biti otvoreni za pitanja cijenjenih gostiju predstavnici AMUS-a, među kojima i potpredsjednik Skupštine AMUS-a, Mladen Matović, član Upravnog odbora AMUS-a, Igor Vukojević i generalna direktorica Stručne službe AMUS-a, Lejla Trnčić.
Na ovaj način AMUS želi svim zainteresovanim da približi svoj rad i način na koji kolektivno ostvaruje prava svih autora muzičkih djela.