BiH

Daleko smo od EU

Kako propadaju firme u FBiH: Neki stečajni postupci nisu okončani ni nakon 20 godina!

11/11/2020

Analizom revizora obuhvaćeno je 532 neriješena stečajna predmeta u periodu od 2017. do 2019. godine. Troškovi za rad stečajnih upravnika iznosili su za taj period iznosili su oko 7.9 miliona KM

Ured za reviziju institucija u FBiH proveo je reviziju učinka o temi „Efikanost stečajnog postupka u FBiH“ tokom koje su konstatirali da u ovom entitetu nisu u potpunosti uspostalvjene pretpostavke za blagovremeno pokretanje stečajnih postupaka.

Piše: A. DUČIĆ

Kako navode, postojeće zakonske odredbe kojima je urađen vremenski aspekt pokretanja stečaja nisu dovoljno učinkovite kako bi osigurale blagovremeno pokretanja stečaja.

Naime, nijedna institucija nije nadležna da nadzire blagovremenost pokretanja stečajnih postupaka i poduzima mjere za sankcionisanje u slučaju prekoračenja zakonskog roka za pokretanje stečaja. Nije uspostavljeno pokretanje stečajnih postupaka po službenoj dužnosti.

Također, značajan broj povjerilaca kroz stečajni postupak ne uspijeva namiriti svoja potraživanja budući da polovina podnesenih prijedloga nije rezultirala otvaranjem stečajnog postupka.

Postoje, naime, stečajni postupci koji nisu okončani ni nakon 20 godina od njihovog pokretanja. Kod 200 firmi već su prekoračeni najduži optimalni rokovi – 756 dana, reorganizacija, 658 dana – dioba.

Revizori su tokom sačinjavanja izvještaja razgovarali sa službenicima Federalnog ministarstva pravde, a zanimljivo je da u ovom ministarstvu nisu znali da li je i u kojoj mjeri Zakon o stečajnom postupku FBiH usaglašen sa pravnim aktima EU. Inače, ovaj zakon, koji je i dalje na snazi, donesen je čak 2003. godine.

Revizori navode da ovo ministarstvo uopće nije ni izvršio analizu stanja u oblasti stečajnog prava i efikasnosti stečajnog postupka.

Analizom revizora obuhvaćeno je 532 neriješena stečajna predmeta u periodu od 2017. do 2019. godine. Troškovi za rad stečajnih upravnika iznosili su za taj period oko 7.9 miliona KM. Da su predmeti riješemi u rokovima Federacija BiH bi uštedila 5,1 miliona KM.

Komentari

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.