dobra i loša vijest

Raspisan tender za radove na olimpijskom bazenu u Mostaru, ali prekršen zakon

Foto: Radio Slobodna Evropa
Kredom ispisan putokaz za lokaciju budućeg olimpijskog bazena u Mostaru, januar 2023.

Procijenjena vrijednost ove prve faze izgradnje bazena, bez uključenog PDV-a, je 14.957.264,96 KM

Konačno je raspisan tender za građevinske radove na olimpijskom bazenu u Mostaru. I to je dobra vijest. Direkcija za izgradnju Kulturno-sportskog centra u Mostaru procijenila je da će prva faza koštati nešto malo manje od 15 miliona KM bez PDV-a. Rok za prijem ponuda je 20. juli 2023, a radovi bi trebali biti završeni najkasnije za dvije godine.

Loša vijest je da je ugovorni organ, odnosno Direkcija, u samom startu prekršila član 17. Zakona o javnim nabavkama, jer na zvaničnom Portalu javnih nabavki nije objavila planske dokumente za ovu godinu, zbog čega može prekršajno odgovarati.

Bez konkurencije među ponuđačima

Drugo, iako se navedeni građevinski radovi na dugoočekivanom bazenu u Mostaru sastoje od više različitih faza i vrsta poslova, Direkcija nabavku nije podijelila na lotove čime bi podstaknula konkurentnost među ponuđačima i otvorila mogućnost uštede sredstava.

U obrazloženju svoje odluke naveli su da je „predmet postupka građevinski objekat koji je jedna cjelina“. A, kako se može vidjeti u pozivu, radi se o pripremnim radovima gradilišta, zemljanim radovima, betonskim i AB, te izolaterskim radovima, izgradnji čelične konstrukcije krovišta i fasade, krovopokrivačkim i fasaderskim radovima.

Inače, u Zakonu se navodi da osnovna svrha podjele predmeta na lotove leži u činjenici da se malim i srednjim preduzećima olakša učešće u postupcima javnih nabavki, kao i da se malim i srednjim preduzećima omogući lakši pristup tržištu javnih nabavki. Direkcija za izgradnju Kulturno-sportskog centra u Mostaru nije im pružila tu priliku.

Bodovanje roka

Procijenjena vrijednost ove prve faze izgradnje bazena, bez uključenog PDV-a, je 14.957.264,96 KM. Kriterij za dodjelu ugovora je ekonomski najpovoljnija ponuda, s tim da cijena igra ulogu 90 posto, a rok izvođenja radova čak 10 posto.

– Ovakvo bodovanje roka isporuke može da znači da će neko ponuditi maksimalnu vrijednost ponude, ali možda nerealno kratak rok i dobiti posao, dok će onaj koji je ponudio nešto nižu vrijednost ponuda i realan rok izgubiti – kaže urednik portala Pratimo tendere Slobodan Golubović.

Maksimalni rok izvođenja radova, prema tenderskoj dokumentaciji, je 24 mjeseca, a minimalni 18 mjeseci.

Što se tiče ekonomske i finansijske sposobnosti, ponuđač mora dokazati da je njegov ukupni trogodišnji promet u prethodne tri godine, odnosno 2020., 2021. i 2022. godine, bio najmanje 15 miliona maraka. Također, treba ispuniti uvjete tehničke i profesionalne sposobnosti, pa je traženo uspješno iskustvo u realizaciji maksimalno pet ugovora o izvođenju radova čija je ukupna vrijednost jednaka ili veća od procijenjene vrijednosti nabavke, i to u prethodnih pet godina. Detalji su sljedeći:

Koji su uslovi?

– Ponuđač treba dokazati iskustvo u izgradnji konstrukcije objekata ukupne bruto izrađene površine 9.000 m2, od kojih je najmanji minimalno 2.000 m2, izgradnji objekata visokogradnje, hidrotehničkih objekata – bazena ili objekata potpornih građevina sa količinom ugrađenog betona minimalno 3.000 m3, te izgradnji objekata koja uključuje izradu nosive čelične konstrukcije minimalno 300 tona.

Kao uvjet navedena je i sposobnost 4D BIM modeliranja projekata, pa su ponuđači dužni dostaviti izjavu o posjedovanju odnosno raspolaganju licenciranim softwerom i osposobljenosti kadrom za rad na 4D BIM modelu.

Garantni rok za kvalitetu izvedenih radova je 24 mjeseca i počinje teći od dana primopredaje izgrađenog objekta.

Obilazak lokacije

Za zainteresirane ponuđače koji su preuzeli tendersku dokumentaciju bit će organiziran obilazak lokacije, i to 14. juna u toku radnog vremena.

Kompleks olimpijskog bazena Mostar planiran je u južnoj zoni grada, mikrolokacijski na prostoru bivšeg „Južnog logora“. Rok za izvođenje radova počinje najkasnije 30 dana od dana obostranog potpisa ugovora. Odabrani ponuđač obavezuje se da najkasnije u roku 30 dana od datuma potpisivanja ugovora ispuni sve uvjete za uvođenje u posao, a koji su naznačeni u nacrtu.