Vremenska prognoza Stanje na putevima Kursna lista

Republički i banjalučki inspektori zajedno u službi zaštite biznismena

basta-kafic
Foto: Infoveza.com

Postalu Infoveza su se obratili stanari ZEV Aleja Svetog Save 4,8,12 i Bana Milosavljevića 36, koji godinama traže pomoć od gradske uprave Banjaluka i Sektora inspekcije za zaštitu od požara Republičke uprave za inspekcijske poslove, da se oslobodi prilaz za vatrogasno vozilo i plato za gašenje požara

Opštepoznato je da zakoni u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini postoje samo za obične smrtnike, a ukoliko se neko usudi protivrječiti i boriti za pravo i pravdu čeka ga višegodišnji “okršaj” sa neefikasnom i često korumpiranom birokratijom, piše Infoveza.com.

Jedna od takvih borbi vodi se u samom centru Banjaluke, samo 300 m daleko od administrativne službe grada.

Postalu Infoveza su se obratili stanari ZEV Aleja Svetog Save 4,8,12 i Bana Milosavljevića 36, koji godinama traže pomoć od gradske uprave Banjaluka i Sektora inspekcije za zaštitu od požara Republičke uprave za inspekcijske poslove, da se oslobodi prilaz za vatrogasno vozilo i plato za gašenje požara na kojima je izgrađena platforma ljetne bašte kafića “ATA-1” smještenog u prizemlju nebodera ZEV Bana Milosavljevića 36.

I drugi ZEV-ovi u gradu imaju problem sa fizičkim preprekama za intervenciju vatrogasnih jedinica i iako grad o tome ne vodi računa, zakoni striktno propisuju način na koji se treba obezbijediti prilaz objektima za vatrogasno vozilo i plato za gašenje požara. Inspektori su neefikasni i kontradiktorni, a ono što je posebno interesantno je da koji god inspektor evidentira nepravilnosti, on ubrzo bude brzo sklonjen i zamijenjen inspektorom koji toleriše iste!

Godine 2020. republički inspektor za zaštitu od požara Morača je izašao na teren i sačinio zapisnik u kojem je naveo da se ljetna bašta kafića “Rijeka”” (prim.aut. od marta 2023. god “ATA-1”) treba ukloniti jer nije u skladu sa Zakonom o požaru i Pravilnikom o tehničkim normativima za pristupne puteve, okretnice i uređene platoe za vatrogasna vozila u blizini objekata kod kojih je povećan rizik od požara.

Godine 2021. isti inspektor je sačinio zapisnik o istom problemu i iako se apsolutno ništa nije promijenilo, zapisnik je dijametralan.

“Bezbjedna evakuacija, putevi prolazni. Nema nedostataka. Rastojanje između objekta i ljetne bašte zadovoljava sve propise za nesmetanu evakuaciju i intervenciju vatrogasnog vozila u slučaju požara”, što je u potpunoj suprotnosti zapisniku sačinjenom godinu dana ranije.

“U novembru 2023. godine naš ZEV dobija obavještenje od republičkog inspektora za zaštitu od požara Slađane Savić u kojem navodi da su dopisom broj 17-81-341/23 od dana 22.11.2023. godine od strane Odsjeka za poslove civilne zaštite i profesionalno teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Banja Luka obaviješteni da tehnička opremljenost Vatrogasno spasilačke brigade i obučenost pripadnika iste omogućava blagovremeno i korektno intervenisanje u postupku gašenja požara”, započinje priču jedan od stanara ZEV-a Aleja Svetog Save koji nas je zamolio da ne iznosimo njegovo ime.

Međutim, kako tvrdi, inspektorka Savić je izostavila bitan detalj i upozorenje iz navedenog obavještenja.

“S obzirom na to da veliki broj stambenih objekata u gradu ima isti ili sličan prilaz vatrogasnim vozilima (godinama upozoravamo nadležne institucije na takve probleme) prinuđeni smo da se prilagođavamo trenutnoj situaciji, tako je i sa ovim lokacijama (prim.ur. lokacije ZEV-a Bana Milosavljevića 36 i ZEV Aleja Svetog Save 4,8,12). Trenutno stanje je takvo da nam je otežan prilaz sa svih strana tim objektima (građevinske prepreke, klupe, parkirana vozila, platforma ljetne bašte, stubići i dr.) ali naša tehnika koju posjedujemo i obučenost pripradnika nam omogućava blagovremeno i korektno intervenisanje. Nadamo se da će nadležne institucije u narednom periodu više pažnje posvetiti ovim problemima radi opšte sigurnosti građana i njihove imovine.”

Sagovornik Infoveze se pita zašto im je inspektorka Savić, kako kaže, dostavila ovakvo obavještenje i najavljuje podnošenje krivičnih prijava protiv dotične Okružnom javnom tužilaštvu u Banjaluci.

“Ne samo da nadležne institucije nisu posvetile više pažnje ovim problemima, već je republička inspektorka Slađana Savić ignorisala upozorenje šefa Odsjeka za poslove civilne zaštite i profesionalne teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice i prikrila je to upozorenje od stanara ZEV-a”, zaključuje sagovornik Infoveze.

Stanari smatraju da netačno utvrđivanje stvarnih činjenica po pitanju požarnog puta i platoa za gašenje požara za objekat ZEV Bana Milosavljevića 36 od strane inspektora za zaštitu od požara Republičke uprave za inspekcijske poslove RS ima štetnu posljedicu po prava i interes etažnih vlasnika ZEV da im se obezbijedi slobodan požarni put i plato za gašenje požara kako je to predviđeno Zakonom o zaštiti od požara.

Na kraju, Savić zatvara predmet upućujući stanare ZEV-a da se obrate Odjeljenju za komunalne poslove Gradske uprave Grada Banjaluka koje je izdalo rješenje za privremeno zauzimanje javne površine za postavljanje bašte ugostiteljskog objekta i Odjeljenju za prostorno uređenje Gradske uprave grada Banjaluka koja je za navedeni objekat donijela lokacijske uslove.

Kako su se stanari već ranije obraćali nadležnim u Gradskoj upravi grada Banjaluka, dobili su i obavještenje urbanističko-građevinskog inspektora Biljane Kragulj u kojem se poziva na zapisnik republičkog inspektora za zaštitu od požara iz 2021. godine u kojem je navedeno da nema nedostataka. Tu se zatvara čarobni krug prebacivanja odgovornosti i nadležnosti, ali ne i čitava priča.

Naime, komunalna policija grada Banjaluka se pokazala veoma uslužna kada je u pitanju zaštita povlaštenih investitora. Kao kontrolni organ koji na terenu vrši kontrolu zauzetih javnih površina i da li korisnik javne površine ima važeće odobrenje, komunalna policija je omogućila Dariju Muhoviću da koristi javnu površinu ispred svog ugostiteljskog objekta u centru Banjaluke na adresi Aleja sv. Save 2a za potrebe ljetne bašte otvorenog tipa površine 57m2 bez plaćanja naknade! Direktna šteta za budžet grada koja je nastala zbog nesavjesnog rada komunalnog policajca Branka Sarića je neplaćanje naknade za privremeno zauzimanje javne površine za period od 1.1.2022. do 13.5.2023. godine u iznosu od minimalno 9.000,00 KM. Naš portal saznaje da ova naknada ne može i neće biti naplaćena jer Odjeljenje za komunalne poslove nije ni izdalo Rješenje za zauzimanje javne površine za taj period!

Potvrdu svega navedenog smo dobili i od Odjeljenja za komunalne poslove Grada Banjaluka.

“Što se tiče privrednog subjekta „ATA 1“ doo Banjaluka, uvidom u karticu partnera primjetno je da isti na dan 01.02.2024. godina ima ukupno 3.710,91 KM dospjelih neizmirenih poraživanja po osnovu naknade za privremeno zauzimanje javne površine, odobreno rješenjem broj 05-370-3317/22. godine za period od 13.05.2023. do 13.05.2024. godine. Od ukupno 12 rata utvrđenih istim rješenjem imenovani je uplatio 3 rate dok 7 dospjelih rata nije uplaćeno a dvije rate još nisu dospjele”, poručuju iz gradske uprave.

Oni dodaju i da se naknada za privremeno zauzimanje javne površine utrvrđuje rješenjem, isključivo po zahtjevu stranke, te da ne postoji mogućnost utvrđivanja iste po službenoj dužnosti tj. bez zahtjeva stranke.

“Uvidom u službenu evidenciju ovog Odjeljenja utvrđeno je da se privredni subjekt „RIJEKA“ Muhović Dario s.p., nije obraćao ovom Odjeljenju sa zahtjevom za privremeno zauzimanje javne površine za period od 01.01.2022. do 13.05.2023. godine te za navedeni period istom nije utvrđena naknada za privremeno zauzimanje javne površine”, poručuju iz komunalnog odjeljenja i dodaju da kontrolu postavljenih bašta na teritoriji grada Banjaluka, te da li korisnici za ise posjeduju odgovarajuće odbrenje tj. rješenje kojim je utvrđena naknada za privremeno zauzimanje javne površine vrši Odjeljenje za inspekcijske poslove, Odsjek komunalne policije.

Zaključak gradonačelnika Stanivukovića je da nije utvrđena povreda radnih dužnosti komunalnog policajca Branka Sarića koji je pribavio korist vlasniku ugostiteljskog objekta “RIJEKA” s.p. Dariju Muhović omogućivši mu da zauzima javnu površinu, obavlja djelatnost i stiče prihod bez da plaća naknadu budžetu Grada Banja Luka, te stoga nema osnova za pokretanje disciplinskog postupka protiv njega.

Iz komunalne policije za sada novinari Infoveze nisu dobili nikakav odgovor, ali saznaju da je ombudsman uputio preporuku komunalnoj policiji i republičkom inspektoratu da se sporna bašta ukloni.

Ogorčeni stanari na kraju postavljaju pitanje da li će posljednji potezi Stanivukovićeve administracije koštati grad pobunom 300 vlasnika ugostiteljskih objekata i drugih uličnih prodavaca koji gradu moraju plaćati zauzimanje javne površine?