Tag

nasiha pozder

Omogućeni beskamatni krediti za projekte iz oblasti turizma

Modernizacija kapaciteta

Omogućeni beskamatni krediti za projekte iz oblasti turizma

Federalno ministarstvo okoliša i turizma je u budžetu FBiH za 2023. godinu izdvojilo 1.000.000 KM za subvencioniranje jednokratne naknade za obradu kreditnog zahtjeva i kamate odobrene iz Kreditne linije za dugoročno kreditiranje turističkog sektora Razvojne banke FBiH

nasiha pozder